essenscia weekly 4

30 | 01
Cette semaine essenscia lance son enquête annuelle qui permet de mesurer la satisfaction de ses membres. Cette enquête en est à sa sixième édition, avec un questionnaire qui est resté quasiment inchangé depuis sa première version.

La participation d’un grand nombre de répondants est un enjeu majeur de cette enquête. Un feedback plus large permet une meilleure compréhension des attentes des membres vis-à-vis de leur fédération. Nous nous permettons donc d’insister sur une participation large à notre enquête.

Les résultats des dernières enquêtes  indiquent que essenscia est en constante progression. La compétence de ses collaborateurs, la défense des intérêts du secteur et le service vers les membres recoivent une appreciation élevée. Par ailleurs, les membres désirent voir leur fédération jouer un rôle plus actif encore dans les médias.

Vous retrouverez les résultats clés des dernières enquêtes en cliquant sur ce lien.

Nous publierons les résultats de l’enquête 2013 dans le courant du mois de mars et ne manquerons pas d’en partager les conclusions dans l’essenscia weekly.

Yves Verschueren
Administrateur délégué

Sustainable development
BUILDCHEM is een project van Federplast in samenwerking met de Vlaamse Confederatie bouw en essenscia. Het begeleidt actoren uit de hele waardeketen ‘bouw’ tijdens hun transitie naar een vernieuwde bouwindustrie waarin open innovatie en samenwerking centraal staan. Tijdens de Buildchem roadshows vertellen experten  u waarom deze vernieuwing noodzakelijk is en koplopers uit de sector getuigen over het hoe en waarom van hun transitieproces. Klik verder voor de gedetailleerde programma’s.

BUILDCHEM begeleidt actoren uit de hele waardeketen ‘bouw’ tijdens hun transitie naar een vernieuwde bouwindustrie waarin open innovatie en samenwerking centraal staan.

Sprekers Buildchem Roadshow zijn gekend  "Bouw zoekt nieuwe materialen" .

De bouw in Vlaanderen staat voor ingrijpende, onomkeerbare veranderingen waar iedereen mee geconfronteerd zal worden. Experten vertellen u waarom deze vernieuwing noodzakelijk is en koplopers uit de sector getuigen over het hoe en waarom van hun transitieproces.

1e stop:  “LUCHTDICHT BOUWEN”
Waar:  Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Zone Kamp C - 2, 2260 Westerlo
Wanneer: maandag 4 februari 2013 om 18u00
Sprekers: o.a. Marc Dillen, VCB – Koen Van Hoyweghen en Dominiek Ebo, DECEUNINCK PLASTICS – Lieve Taets, EMULCO – Jef Lembrechts, VANHOUT – Filip Van Mieghem, SOUDAL
2e stop:  “RECYCLAGE EN MATERIAALKRINGLOPEN”
Waar:  KHBO, Campus Brugge   Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Wanneer: donderdag 7 februari 2013 om 18u00
Sprekers: o.a. Jan Desmyter, WTCB – Tom Houthoofdt, DECEUNINCK PLASTICS – Tom Rommens, GYPROC BELGIE – Karel Beneens, BENEENS & ZONEN – Johan D’Hooghe, CHAP-YT

Het volledige programma van de roadshow vindt u op www.buildchem.be/kick-off.

Schrijf nu in en verzeker u van uw gratis deelname!  www.buildchem.be
Inschrijven kan ook nog voor de andere thema’s van de BUILDCHEM ROADSHOW

Energiebesparend bouwen - Technologiepark Zwijnaarde - 19 februari 2013
Hernieuwbare energie & ventilatie - Batibouw - Brussels Expo - 22 februari 2013
Waterrobuust bouwen - CeDuBo Heusden-Zolder - 26 februari 2013

Youth & training
Offre de formations gratuites
Consultez notre site www.fondschem.be et inscrivez-vous.
Les Fonds de Formation ont réalisé une enquête afin de collecter les besoins en formation du secteur. Sur base des résultats obtenus, l’offre de formation du premier semestre 2013 a été revue et enrichie par de nouveaux thèmes *:
 • Formation de base en sécurité
 • Techniques de négociation commerciale*
 • Formations en ICT
 • Management des changements*
 • Français sur le lieu du travail*
 • Introduction au management de la formation
 • Communication
  Assertivité *, Gestion des conflits *, Techniques de présentation
 • Leadership et coaching
  Communication pour chef d’équipe, Guider son équipe vers la performance, Réussir son entretien d’évaluation*
 • Logistique
  Cariste, Douane *, Documents du commerce international*, Evaluer vos transporteurs en mesurant leurs performances*, CMR*, Arrimage et transport *
 • Management et organisation
  Gestion du temps, Gestion de projets
 • Formations techniques
  Génie Chimique & Utilités, Pharmacie & Biotechnologie, Boucles de Régulation : Mesure et Régulation de Procédés, Electricité, Techniques analytiques
 • Bien-être au travail Gestion du stress *

Informations complémentaires :
Aline Vermote avermote@essenscia.be - tél. 02 238 99 24

Na een succesvolle eerste editie volgt op 27 maart 2013 het tweede We Are Chemistry Jobevent.
Schrijf u nu in !

Na een succesvolle eerste editie volgt op 27 maart 2013 het tweede We Are Chemistry Jobevent.

De formule blijft dezelfde: een borrelende cocktail van boeiende panelgesprekken + speedpresentaties van 15 bedrijven volgens het beproefde en welgesmaakte We Are Chemistry recept + de mogelijkheid om oog in oog te staan met - wie weet- je toekomstige werkgever!

Doen dit jaar mee: Styrolution, Soudal, BASF, Bayer, Lanxess, Genzyme, Praxair, Ineos, DuPont, Monsanto, Janssen Pharmaceutica, Total, Evonik, Solvay, Indaver.

Programma:
16u30 - Ontvangst 
17u00 - Chemisch geladen panelgesprek en kennismaking met jonge starters
17u40 - We Are Chemistry, ontdek onze bedrijven
19u00 - Joblounge, netwerking en broodjes
21u00 - Einde

Waar moet je zijn?
In zaal Stuurboord, Rijnkaai 96, 2000 Antwerpen.

Blink je schoenen en je cv op en schrijf je GRATIS in op www.wearechemistry.be

Een initiatief van POM Antwerpen. Met dank aan VDAB en Talentenfabriek, essenscia Vlaanderen en provincie Antwerpen. GVA-jobs is mediapartner.

Reach, CLP & Product policy
Doel van deze opleiding is om de basisprincipes van toxicologie en blootstellingsanalyse toe te lichten en opmvat 2 modules.
 • Module 1:  (basis)principes van toxicologie, de methodieken om risico´s te identificeren, te analyseren en te managen
 • Module 2: blootstellingsmodellering en blootstellingsscenario’s: gebruik van blootstellingsmodellen en de methodieken om risico´s in te schatten van stoffen  ( bvb in het kader van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen)

Organisatie: Amelior vzw

Datum:
12 en 16 maart 2013 – 9u30-17u (module 1)
11 juni 2013 – 9u30-17u (module 2)

Locatie: Serwir Sint-Niklaas

Meer info en inschrijving: klik hier  

Leden van essenscia kunnen zich inschrijven aan het gereduceerd tarief zoals vermeld voor leden voor Amelior vzw. U dient hiervoor bij uw inschrijving in het opmerkingsveld ‘lid essenscia’ te vermelden.

Ook in 2013 biedt Confocus opnieuw een milieucyclus aan met actuele en boeiende onderwerpen.
Ook in 2013 biedt Confocus opnieuw een milieucyclus aan met actuele en boeiende onderwerpen. Onze deskundige en gerenommeerde gastsprekers zorgen ervoor dat u meteen up-to-date bent met de laatste wijzigingen, regelgeving en wetgeving die relevant is voor het uitoefenen van uw functie als milieucoördinator, milieuverantwoordelijke, milieujurist, milieuambtenaar, bedrijfsleider van een milieubedrijf, milieudeskundige, milieuadviseur, veiligheids- en kwaliteitsverantwoordelijke.

Deze milieucyclus bestaat uit 10 sessies van telkens 3u, en komt dus in aanmerking voor de 30u verplichte vorming voor milieucoördinatoren.

Voor alle info klik op Milieucyclus 2013
Brussel, 29 januari 2013 – essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences, heeft de voorbije twee jaar een 80-tal bedrijven actief begeleid in de implementatie van REACH en CLP.

De federatie sluit deze maand het project VLARIP2 met succes af, maar zal ook de komende jaren bedrijven begeleiden bij de integratie van beide Europese regelgevingen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. REACH en CLP zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar als gevolg van de gefaseerde implementatie, worden bedrijven anno 2013 nog steeds geconfronteerd met allerhande nieuwe verplichtingen. Dit is niet enkel zo voor de chemische sector, maar ook voor bedrijven uit sectoren met een andere kernactiviteit zoals de textielindustrie, de grafische sector en de metaalverwerkende industrie.
Het nieuwe VLARIP-project wil de hele Vlaamse industrie ondersteunen en richt zich bijgevolg tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over formulator tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners.

Eind jaren 2000 werd het regelgevend kader voor chemische stoffen grondig gewijzigd door twee Europese verordeningen: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën) en CLP (Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels). Het zijn complexe regelgevingen die de informatie en communicatie over chemische producten volledig veranderden. Voor vele bedrijven en zeker voor KMO’s zijn deze regelgevingen een ingewikkeld kluwen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte essenscia vlaanderen – met de steun van Agentschap Ondernemen en EFRO – met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP, Vlaanderens REACH Implementatie Projecten. Een eerste reeks van VLARIP-projecten eindigde in 2010 samen met een eerste belangrijke REACH-deadline. Vanaf februari 2011 werd het begeleidingstraject verder gezet onder de noemer “VLARIP2” dat eindigt op 31 januari 2013. Gedurende deze laatste periode werden in totaal 78 bedrijven begeleid, waarvan 80% KMO’s. VLARIP2 was een begeleidingsproject waarbij experts uit grote chemische bedrijven in Vlaanderen hun kennis en ervaring over REACH en CLP deelden met de deelnemers. Omdat REACH en CLP niet enkel relevant zijn voor chemische bedrijven maar voor de volledige waardeketen, konden alle bedrijven uit de Vlaamse industrie en dienstverleners deelnemen aan dit uniek begeleidingstraject.

REACH en CLP mogen dan al enkele jaren geleden in werking zijn getreden, de implementatie van beide regelgevingen is nog volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de registratie van stoffen geproduceerd in kleinere hoeveelheden in 2013 en 2018, de communicatie over veilig omgaan met chemicaliën via (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen en bijbehorende verplichtingen voor gebruikers om een veilig gebruik te garanderen, het autorisatieproces voor zeer zorgwekkende stoffen, stof- en dossierevaluaties, indelen en etiketteren van mengsels in overeenstemming met CLP, …

De deelnemende bedrijven aan de VLARIP-projecten hebben in een tevredenheidsenquête duidelijk aangegeven dat deze begeleiding een grote toegevoegde waarde betekende en vinden een verdere ondersteuning ook in de toekomst noodzakelijk. essenscia heeft daarom beslist om haar inspanningen van de afgelopen jaren om de Vlaamse industrie – en in het bijzonder de KMO’s – te ondersteunen bij de implementatie van REACH en CLP verder te zetten in 2013. “Veilig en verantwoord produceren en gebruik van chemicaliën doorheen de hele waardeketen is een absolute prioriteit voor onze sector. Het is onze verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol te spelen bij de succesvolle implementatie van REACH en CLP binnen de Vlaamse industrie. Ook na het wegvallen van de steun van de Vlaamse en Europese overheden zetten we het VLARIP-begeleidingstraject verder,” aldus Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

VLARIP is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit de chemische industrie en essenscia-experten. In maandelijkse interactieve workshops hebben deelnemers de mogelijkheid om hun ervaringen en/of knelpunten die zij in de praktijk ondervinden, te delen met andere deelnemers en aanwezige experten en te leren van elkaar.

Het nieuwe VLARIP-project werd vorige week op een druk bijgewoonde studiedag in primeur voorgesteld aan de Vlaamse industrie. Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven. Meer informatie is terug te vinden op www.vlarip.be.

 

Over REACH en CLP REACH – Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemicaliën, EU 1907/2006 – verplicht bedrijven in Europa informatie te verzamelen en te verspreiden over de eigenschappen en risico’s van stoffen, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt. Het basisprincipe van REACH is eenvoudig: “no data, no market”. Vooraleer een bedrijf een stof op de markt brengt, moet ze aantonen dat deze stof in de volledige keten van grondstof tot eindproduct veilig kan worden gebruikt. CLP (EU 1272/2008) staat voor "Classification, Labelling en Packaging" ofwel indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP omvat criteria om te bepalen wanneer een chemisch product als gevaarlijk moet beschouwd worden en legt ook vast welke informatie er dient vermeld te worden op de verpakking van chemische stoffen.

Meer info: Frank Beckx, woordvoerder essenscia, tel. 02 238 97 08, gsm 0476 80 94 74, fbeckx@essenscia.be

Social policy

L’indice des prix à la consommation de janvier 2013 s'établit à 121,63 points contre 121,66 points en décembre 2012, soit une baisse de 0,03 point.

L’indice des prix à la consommation de janvier 2013 s'établit à 121,63 points contre 121,66 points en décembre 2012, soit une baisse de 0,03 point. Le taux d’inflation global en janvier 2013 par rapport à janvier 2012 s’élève à 1,46%. L’indice santé de janvier 2013 s’élève à 120,00 points contre 120,06 points en décembre 2012, soit une baisse de 0,06 point.

Information :
Nathalie De Vadder, tél. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
Igor Magdalenic, tél. 02 238 98 17, imagdalenic@essenscia.be

Indexation des montants de différentes exonérations fiscales pour l’exercice 2014.
Plus d'information, cliquez ici
Indexation des montants de différentes exonérations fiscales pour l’exercice 2014.
Plus d'information, cliquez ici
A partir du 1er janvier 2013 le taux de précompte professionnel applicable aux allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires sera augmenté.

Plus d'info, cliquez ici
A partir du 1er janvier 2013 le taux de précompte professionnel applicable aux allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires sera augmenté.

Plus d'info, cliquez ici

 

 

Health, Safety & Environment

essenscia organiseert speciaal voor haar leden een opleidingenreeks crisiscommunicatie met cameratraining. De opleiding door mediacoach Frank Van Oss richt zich op de eerste plaats tot veiligheidsverantwoordelijken, maar staat ook open voor woordvoerders of communicatieverantwoordelijken. Schrijf u nu in voor deze exclusieve opleiding.

Mediarelaties zijn vaak nog een heikel punt voor sommige ondernemingen. En kritische interviews zijn dat des te meer... Velen hebben minder goede ervaringen met journalisten of mijden de media. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Weten hoe het moet en het met een professional oefenen kan veel onheil vermijden en zelfs opportuniteiten om te scoren creëren. Daarom organiseert essenscia voor haar leden een exclusieve training in crisiscommunicatie met Frank Van Oss, mediatrainer en coach, die reeds meer dan 1.100 mensen trainde en die zeer binnenkort zijn boek over mondelinge communicatie bij Lannoo uitgeeft.

essenscia stelt u voor om met hem in een halve dagtraining de basis van de moderne (crisis)communicatie te doorlopen en de principes om een kritisch interview te doorstaan. Daarnaast zal hij met de camera de deelnemers oefenen in het afleggen van een verklaring en het antwoorden op moeilijke vragen. Zelf gaat hij geen moeilijke vraag uit de weg dus dit is een goede gelegenheid om specifieke problemen aan te kaarten.

Deze opleidingenreeks richt zich op de eerste plaats tot verantwoordelijken voor veiligheid van leden-ondernemingen van essenscia, maar staat ook open voor woordvoerders of communicatieverantwoordelijken

Programma

09.00u  Onthaal
09.30u  Verwelkoming en inleiding door
             Frank Beckx, Head of Communication & Public Affairs essenscia en
             Geert Boogaerts, senior adviseur procesveiligheid essenscia
09.45u  Wat maakt iets een crisis? door prof. dr. Jos Huypens, Universiteit Antwerpen
10.30u  Koffiepauze
10.45u  Principes van (crisis)communicatie en van het kritisch interview    door Frank Van Oss
12.00u  Lunch
13.15u  Camera-oefeningen
             - Voorstelling van het bedrijf
             - Reactie op een case met eerst informatieve en dan kritische vragen 
             - Visionering en evaluatie per deelnemer

16.30u  Conclusies en afsluiting

Data en locaties:

 • Dinsdag 26 februari 2013 De Jachthoorn, Doornstraat 11 te Kontich
 • Donderdag 28 februari 2013 3hoog, Mechelsevest 90 te Leuven
 • Dinsdag 26 maart 2013 Zebrastraat, Zebrastraat 32 te Gent

Deelnameprijs 350 euro excl. BTW
In deze prijs is begrepen:
- De deelname aan het volledige dagprogramma en de lunch
- Een exemplaar van het nieuwste boek van Frank Van Oss “Spreken is goud. Maar vooral wat je zegt is belangrijk”

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de opleidingskosten terug.

Inschrijvingen Inschrijven kan via de website van essenscia . (http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/58)
Gezien de plaatsen beperkt zijn, is snel inschrijven aanbevolen.

Transport & Logistics
As from 1/1/2013 the amended regulations concerning transport of dangerous goods by road (ADR), by rail (RID) and by inland waterways (ADN) entered into force, taking into account all amendments as approved by the several international bodies in the period 2010 – 2012.
On 1/1/2013 new versions of the regulations concerning transport of dangerous goods by road (ADR), by rail (RID) and by inland waterways (ADN) eered into force, taking into account all amendments as approved by the several international bodies in the period 2010 – 2012.

In general there is a transitional period of 6 months, meaning that until 1/7/2013 dangerous goods may still transported according the regulations that entered into force on 1/1/2011. However for some new provisions, specific (longer) transitional periods are foreseen. These can be found in chapter 1.1.6 of all 3 regulations. For example this is the case with regard to the minimum height of the UN-number on the package.

More information can be found on:

 •  The UNECE-website [http://www.unece.org/trans/danger/danger.html] (ADR and AND)
 • The Otif-website [www.otif.org] (RID)
 • The website of the Belgian competent authority [http://www.mobilit.fgov.be] (ADR and RID)
 • SHE-newsletter Essenscia (via the extranet - members only)
The Cold Supply System and Solutions 2013 – CSS 2013 is the key note European symposium focused on addressing time and temperature sensitive products. With over 16 practical and unique case studies the symposium covers key challenges concerned with excursion and product integrity.

Read more

The Cold Supply System and Solutions 2013 – CSS 2013 is the key note European symposium focused on addressing time and temperature sensitive products.  With over 16 practical and unique case studies the symposium covers key challenges concerned with excursion and product integrity.  Senior GDP and GMP inspectors will cover ‘GDP text Interpretation’ via a detailed analysis of how the forthcoming change of GDP regulatory requirements will impact all involved stockholders.  There are 18 speakers including Merck, Pfizer, AstraZeneca, IATA and crucial to the EU transport sector Brussels Airport Authority. 

As an essenscia member you may attend as a delegate or perhaps take up an exhibition or a sponsorship package. Logistics providers: Land, Air and Sea, Cargo Handlers, Packaging Companies, Container Providers, Data Loggers, Freight Forwards and all relevant companies working with and from essenscia may benefit for especially ‘agreed priority discounts’.  All essenscia members benefit from a 20%discount. The discount is 20% of the standard of any given package and covers both ‘attendance and/or exhibiting/sponsorship’.    

Brussels Cold Supply Chain Event take place on 7 and 8 March 2013 in Sheraton Brussels Airport Hotel. Two workshops are also organised on 6 March. You will find in attachment the detailed program.
The event has capacity for a maximum of 70 Pharma Cold chain decision makers from the top 100 EU Pharma/Biopharma companies.  And limited to only 8-12 sponsors/exhibitors to maintain quality and assure a great opportunity to network with Pharma cold chain managers.

To register for this event and benefit from the 20% discount, please contact Mr. Ash KAY  (ash.kay@busd.co.uk, tel. : + 44 (0) 207 096 1152) directly. He can also assist you in tailoring a package best suited to your needs and budget.
For more information visit also the website :  www.cold-gdp.com
essenscia vlaanderen
Fedustria en Centexbel organiseren in samenwerking met essenscia in het kader van het TEXCHEM project een executive seminar op 20/2/2013 bij Fedustria in Gent. Texchem is een project in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) en focust op een duurzame keuze en een duurzaam gebruik van chemische stoffen in textielproducten.  Wij nodigen nodigen u uit op het Executive Seminar over de noodzaak van een duurzame keuze en duurzaam gebruik van chemicaliën.
Executive seminar 20 februari 2013 16u-18u Fedustria – Poortakker - St.-Denijs-Westrem

Noodzaak van duurzame keuze en duurzaam gebruik van chemicaliën in de textielindustrie De textielindustrie is een belangrijke gebruiker van Chemicaliën.

Chemische stoffen zijn vaak essentieel in het creëren van hoogwaardige en zeer performante textielproducten. Algemeen wordt verwacht dat dit belang nog zal toenemen, vooral in de groeimarkten “persoonlijke beschermingsmiddelen” en “technisch textiel” (European Lead Markets).

Het gebruik van chemicaliën heeft echter een grote impact op het productieproces en op de volledige productiesite (regelmentering, wetgeving, milieu…). Een duurzame keuze en een duurzaam gebruik van chemische stoffen in textielproducten is en wordt essentieel voor de toekomst. Deze wijziging in aanpak moet ondersteund worden doorheen de volledige organisatie, van de werkvloer tot en met het topmanagement. Daarom nodigen wij graag u uit op het Executive Seminar over de noodzaak van een duurzame keuze en duurzaam gebruik van chemicaliën. Fa Quix, Jan Laperre en Frans Dieryck

Programma (16u-18u)
Inleiding  Fa Quix, directeur-generaal, Fedustria  
Het belang van chemie in textiel  Stijn Devaere, manager duurzame producten en processen, Centexbel  
Duurzame chemie in textiel  Bob Vander Beke, directeur sales & marketing, Centexbel
Bedrijfscase Taminco: duurzaamheid in een chemiebedrijf  Peter Roose, directeur global business development and R&D, Taminco  
Het FISCH programma voor duurzame chemie  Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder, essenscia Vlaanderen  
Slotwoord, Networking + drink

TEXCHEM is een transformatieproject dat tot doel heeft duurzame chemie bij textielbedrijven te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren. De begeleiding- en bewustmakingsactiviteiten zijn gericht op een breed georiënteerde ervaringsuitwisseling die moet leiden tot de textielindustrie van de toekomst. De vooropgestelde transitie leidt uiteindelijk tot een concurrentievoordeel voor de betrokken bedrijven en een duurzame werkgelegenheid. Bovendien speelt deze transitie in op diverse nieuwe businessmodellen zoals het toepassen van kringloopsluiting en duurzame productontwikkeling bij het ontwerp en de realisatie van textielproducten, waarbij de keuze en het gebruik van de duurzame chemicaliën centraal staan.

Gratis deelname - Gelieve uw aanwezigheid via e-mail te bevestigen aan mevrouw Ginette Coopman van Fedustria ginette.coopman@fedustria.be

Programme : see annexhttp://www.texchem.be

Op woensdag 20 februari 2013 organiseert SYMBIOSE (info@smartsymbiose.be) in Elewijt (bij Mechelen) haar eerste afval- en nevenstromen valorisatie workshop. Deelnemers zijn organisaties die afval- of nevenstromen aanbieden of deze willen valoriseren. Het aantal deelnemers van deze workshop is begrensd.

SYMBIOSE realiseert in Vlaanderen een onafhankelijk orkestrerend matchmaking service platform voor alle resources (hulpbronnen), met belangrijkste focus op afval- en nevenstromen. Op www.smartsymbiose.be vindt u meer informatie over SYMBIOSE.

SYMBIOSE organiseert haar eerste afval- & nevenstromen valorisatie - workshop op 20 februari in het Elewijtcenter (Tervuursesteenweg 564, 1982 ELEWIJT). Slechts een beperkt aantal deelnemers zal toegelaten worden. We brengen tijdens de workshop organisaties met afval- & nevenstromen samen met bedrijven die deze afval- en nevenstromen willen valoriseren. Meer informatie over de workshop (zie hieronder). We zijn ervan overtuigd dat uw organisatie zal willen deelnemen aan deze of één van onze volgende workshops.

Schrijf u in via het inschrijvingsformulier (zie hieronder) of contacteer ons voor meer informatie.  

Het SYMBIOSE-team
Carl Van der Auwera,gsm 0484 61 50 33 (cvanderauwera@essenscia.be of info@smartsymbiose.be)
Kurt Ghijsbrecht,gsm 0471 39 50 60
Stephan Claes,gsm 0479 52 47 73
Dirk Van Deynse,gsm 0478 49 07 41

Vlaams minister-president en minister van Economie Kris Peeters maakt 5 miljoen euro vrij voor een projectoproep ‘faillissementspreventie’. Hiermee wil de Vlaamse Regering kmo’s die door de economische omstandigheden in moeilijkheden raken, begeleiden en een doorstart helpen maken.
Deze projectoproep heeft als doel om ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te komen of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen pro-actief te benaderen om hen vanuit een vertrouwelijke, individuele aanpak te informeren, sensibiliseren en begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de overheid in het algemeen en het Agentschap Ondernemen in het bijzonder.

Daarnaast kunnen ook vormen van eerstelijnsadvies en nazorg worden aangeboden voor zover de additionaliteit met het aanbod van het Agentschap Ondernemen, en meer bepaald de begeleiding bij de implementatie van het doorstartplan zoals voorzien in de kmo-portefeuille, duidelijk aangetoond is.

De ingediende projecten mogen een regionale of (sub)sectorale invalshoek hanteren of gericht zijn op specifieke doelgroepen, maar moeten uitgaan van Vlaamse breedwerkende werkgeversorganisaties of samenwerkingsverbanden van organisaties met werkgeversorganisaties.

U kunt uw projectvoorstellen indienen tot en met 1 maart 2013, 12 uur.

Klik hier voor meer info.

essenscia wallonie
Du 4 au 8 février, le Pass organisera en collaboration avec essenscia wallonie et Sciences adventure  des journées spéciales "Santé" destinées aux élèves de la 1ère à la 4ème secondaire. Quatre journées d'expériences et de réflexions ludiques pour comprendre les sciences de la vie. Gros plan sur le sang, les microbes, les médicaments ou encore les bactéries...

Du 4 au 8 février, le Pass organisera en collaboration avec essenscia wallonie et Sciences adventure des journées spéciales "Santé" destinées aux élèves de la 1ère à la 4ème secondaire. Quatre journées d'expériences et de réflexions ludiques pour comprendre les sciences de la vie. Gros plan sur le sang, les microbes, les médicaments ou encore les bactéries...

Depuis 2011, le Pass collabore avec essenscia wallonie et Sciences adventure pour l'organisation de journées de sensibilisation à la chimie ou aux sciences de la vie. En partenariat avec de nombreuses associations et des professionnels du secteur, un millier d'élèves sont invités à participer à une journée exceptionnelle d'activités pratiques pour aborder la chimie ou les sciences de la vie de manière différente.

Vous retrouverez tous les détails de cet événement sur le lien ci-après : http://www.pass.be/je-suis/une-ecole/les-explo-acteurs-1/sante-microbes-et-cie.htm?lng=fr. N’hésitez pas à en faire la promotion.

News from our partners
Via deze cursus wil VITO samen met ie-net de introductie van membraantechnologie bij Vlaamse bedrijven stimuleren.
Via deze cursus wil VITO samen met ie-net de introductie van membraantechnologie bij Vlaamse bedrijven stimuleren.

Deze 2-daagse intensieve cursus, die reeds aan zijn 8ste editie toe is, is erop gericht om op korte tijd een inzicht te krijgen in de werking en de toepasbaarheid van de technologie.

De sprekers zijn VITO-experten op het gebied van membraantechnologie en specifieke membraantoepassingen, materialen, procestechnologie, chemie, bioprocessen en -katalyse, ...

Datum: 26 & 28 februari 2013
Locatie: VITO NV - Boeretang 200 - 2400 Mol

Meer informatie en inschrijving: klik hier 

Séance d’information GreenWin : Financer votre projet éco-innovant en Wallonie ou à l’Europe : des opportunités complémentaires, le 22 février 2013, Point Centre de Gosselies.
Le pôle GreenWin en collaboration avec le NCP-Wallonie vous invite à une séance d’information sur le financement de projets éco-innovants en Wallonie et à l’international.
Pour en savoir plus, cliquez ici


2013 2014 2015 2016 2017 2018