essenscia weekly 138

03 | 03
Résultats de l’enquête de satisfaction 2016 d’essenscia

Cette année encore, vous avez été nombreux à participer à notre enquête de satisfaction annuelle et nous vous en remercions !

Les résultats sont particulièrement positifs. L’enquête enregistre un score de satisfaction globale record (4,25/5) et affiche une progression continue sur l’ensemble des indicateurs depuis son premier lancement en 2008.

L’expertise des collaborateurs de la fédération tout comme la capacité d’essenscia à représenter les intérêts du secteur aux plus hauts niveaux sont unanimement reconnues. Les membres ont en outre souligné la qualité des services et des formations offerts par la fédération. La visibilité accrue dans les médias ainsi que les actions de sensibilisation ont quant à elle contribué à renforcer l’image positive du secteur auprès du grand public et des jeunes.

Nous sommes particulièrement heureux de ces excellents résultats et mettons tout en œuvre pour poursuivre sur cette lancée et faire en sorte que votre satisfaction demeure au plus haut niveau.

Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour découvrir le résumé de l’enquête 2016.

Yves Verschueren
Administrateur délégué
Sustainable development
La formation continue essentielle pour l’avenir
La formation continue des travailleurs est essentielle pour un secteur hautement innovant et axé sur les compétences. 62% des travailleurs de l’industrie chimique et des sciences de la vie ont suivi un programme de formation en 2013 comparé à 45% dans l’industrie manufacturière.

Lisez l’article dans notre rapport du développement durable
Youth & training
Succesvolle editie ‘Ondernemers voor de Klas’
'Ondernemers voor de Klas' editie 2016 zit er op. In totaal namen ruim 30 ondernemers uit de chemie-, kunststoffen- en farmasector in januari en februari deel aan het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. De bedrijfsleiders gaven gastlessen aan leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs om de ondernemingszin bij jongeren aan te scherpen en hen te inspireren voor wetenschap en techniek bij hun verdere studie- of beroepskeuze.

Bedankt aan alle deelnemende bedrijven: 3M, Agfa-Gevaert, Allnex, BASF, Boss Paints, Chevron Phillips, Covestro, Datwyler, DSM, DuPont de Nemours, Ecosynth, Evonik, Genzyme, Induss, INEOS, JSR Micro, Lubrizol, Monsanto, Nippon Shokubai, Proviron en Soudal. ‘Ondernemers voor de Klas’ is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) met essenscia vlaanderen als projectpartner.

Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina.
Innovation & patents
Qu’est-ce qu’une marque et quelle est son importance? Comment enregistrer un marque? Qu’est-ce qu’un mandataire en marques? Comment utiliser une marque dans votre communication? Pourquoi une marque forte représente-t-elle un avantage compétitif et donc une fierté pour votre entreprise ?

Les réponses à ces questions vous seront exposées lors de la session d’info gratuite du 8 mars 2016 au Château de Limelette.

Inscriptions via ce lien
Au cours de cette session, Christel Heremans, Chef Information & Promotion du Benelux bureau, abordera différents aspects liés à la création d’une marque et d’un modèle, leurs conditions d’enregistrement ainsi que l’i-DEPOT.

Ensuite, Marie-José Luys, European Patent Attorney, chez V.O. exposera comment un mandataire en marques peut vous aider à déposer une marque.
La session se terminera par le témoignage de Daisy Deraymaeker, Legal advisor chez Imperbel, qui nous parlera de sa politique de marque avec Derbigum.

Programme complet et inscriptions
Reach, CLP & Product policy
Inscription - Walrip: Réunion du Groupe d'Echange d'Expériences - 08/03/2016
La prochaine réunion du Groupe d'Echange d'Expériences (Walrip) aura lieu le mardi 8 mars 2016, de 09h30 à 13h, à l'Hôtel des 3 clés à Gembloux, (Chaussée de Namur 17 – 5030 Gemboux).

Au programme :

• Actualité législative : exposé  sur les nouveautés en matière de législation, synthèse des principales modifications
• Aspects pratiques : interprétations de la législation
• Présentation et discussion des nouvelles guidances de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques)
• Tour de table : - Echange d’expériences
                          - Questions & Réponses

Pour vous inscrire cliquez ici.

Si vous désirez plus d'information vous pouvez prendre contact avec:

Thierry Vanmol
Senior Advisor - Gestion des risques et Bien-être
E-mail: TVanmol@essenscia.be
Tél: 02 238 97 79
Europese REACH-wetgeving krijgt veel van onze aandacht maar ook andere regio’s werkten de laatste jaren aan wetgeving voor chemische stoffen. Ondermeer in China, Korea, Turkey & Japan is REACH-analoge wetgeving  op komst of reeds geïmplementeerd.

Tijdens de VLARIP-sessie van 24 maart (13u30-16u00) zoomen we in op deze REACH-analoge wetgeving.

Lees verder

In een eerste luik zal Marcus Navin-Jones van Keller & Heckman een overzicht geven van REACH-analoge wetgeving. Deze presentatie zal in het Engels gegeven worden. In een 2de luik zal Catherine Jakus van JSR Micro haar praktijkervaring delen omtrent de US, Japan en Korea. Ook Singapore, Malaysia, Rusland en  Israël zullen aan bod komen. Ellen Bracquené (ERM) zal haar ervaringen delen mbt o.a. Taiwan, Australië, de Fillipijnen, China en zal meer vertellen over de verschillende inventarissen wereldwijd

Inschrijven voor deze sessie kan via uw bedrijfsabonnement of per mail: IDescamps@essenscia.be. De sessie vindt plaats in onze kantoren (A. Reyerslaan 80 te Brussel).

Het VLARIP programma biedt een reeks van 10 boeiende REACH en CLP gerelateerde workshops waar ervaringsuitwisseling centraal staat.

Ontdek het volledige programma

Hopend u te kunnen begroeten op één van onze sessies.

An MAES
Adviseur Milieu & Productbeleid

De laatste registratiedeadline voor REACH in juni 2018 nadert met rasse schreden. Hoog tijd om in de startblokken te gaan staan om zeker klaar te zijn om deze laatste horde te nemen.

Registreren of niet? Wat wordt uw business strategie? En als u wil registreren, wat houdt het allemaal in?  Wie kan helpen?

Lees verder
REACH 2018 :  in de startblokken! – Save the date

De laatste registratiedeadline voor REACH in juni 2018 nadert met rasse schreden. Hoog tijd om in de startblokken te gaan staan om zeker klaar te zijn om deze laatste horde te nemen.

Registreren of niet? Wat wordt uw business strategie? En als u wil registreren, wat houdt het allemaal in?  Wie kan helpen?

essenscia en VITO slaan de handen in elkaar en organiseren een workshop voor KMO’s over de REACH 2018 registratiedeadline. Na een inleiding door de Belgische REACH helpdesk maken experts u wegwijs in het REACH registratie-kluwen en krijg je praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens een rondleiding op een minibeurs ontmoet je een reeks consultants die kort en bondig hun mogelijke diensten zullen voorstellen. Alle informatie wordt doorgespoeld en verteerd tijdens een receptie waar je verdere contacten kunt leggen met specialisten.

Noteer alvast volgende dagen in uw agenda

17 mei – 13.30 - 17.00 in Gent (AA Toren, Technologiepark Zwijnaaarde)
24 mei - 13.30 - 17.00 in Mechelen (Technopolis)

Het volledige programma volgt nog.
ECHA heeft 4 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voorgesteld om de REACH kandidaatslijst voor autorisatie mee aan te vullen. U kan tot 14 april 2016 commentaar geven via een webformulier.

Lees verder

Deze 4 nieuwe ‘substances of very high concern’ (SVHC) stoffen werden voorgedragen door verschillende lidstaten. Tijdens deze consultatieronde ligt de nadruk op de gevaarsindeling die aan de basis ligt van deze selectie, maar ook op informatie over het gebruik en alternatieven van deze stoffen en de blootstelling van milieu en mens aan deze stoffen die relevant kan zijn voor de prioritisatie voor autorisatie.

Na de consultatieronde beslissen de lidstaten welke van deze 4 nieuwe stoffen uiteindelijk (in juni 2016) aan de bestaande kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen worden toegevoegd. 

Volgende 4 stoffen worden als SVHC voorgesteld:

• (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-methylbenzylidene camphor) EC 253-242-6, CAS 36861-47-9)
• 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidene camphor) (EC 239-139-9, CAS 15087-24-8)
• Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene) (EC 200-028-5, CAS 50-32-8)
• Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC 201-545-9, CAS 84-61-7)

Eens de stoffen op de REACH kandidaatlijst staan, kunnen ze in een volgende ronde geselecteerd worden om een autorisatieprocedure te ondergaan.

Wanneer de stof als zeer zorgwekkend is geïdentificeerd (als SVHC) door de opname op de kandidaatlijst, dan betekent dit zowel producenten en invoerders van stoffen, mengsels en voorwerpen aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Opname op de kandidaatlijst betekent immers dat communicatieverplichtingen doorheen de keten ven toepassing zijn:  

- Leveranciers van stoffen die op de kandidaatlijst staan zijn verplicht hun klanten onmiddellijk een veiligheidsinformatieblad te geven – voor zover dit nog niet het geval was.
- Leveranciers  van mengsels die niet als gevaarlijk worden ingedeeld maar wel een kandidaatlijststof bevatten in meer dan 0,1 wt%, moeten wanneer hun klanten hierom verzoeken, een veiligheidsinformatieblad geven.  
- Wanneer een kandidaatlijststof in meer dan 0,1 wt% in een voorwerp aanwezig is, moet de producenten of invoerder van dat voorwerp met onmiddellijke ingang spontaan de aanwezigheid van die stof in het voorwerp communiceren aan zijn klanten. Hij moet bovendien specifiëren om welke stof het gaat en hoe veilig moet omgegaan worden met het voorwerp. Wanneer een consument hierom verzoekt, dient hij  hier binnen de 45 dagen op te antwoorden.

Producenten en invoerders van voorwerpen die één van deze 7 toegevoegde stoffen bevatten, moeten dit uiterlijk na 6 maanden na de opname aan ECHA melden, indien aan beide van volgende voorwaarden is voldaan:

• Het geproduceerde / geïmporteerde voorwerp bevat meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) van de betrokken stof;
• De betrokken stof is in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per jaar in die voorwerpen aanwezig.

Lijst met 4 nieuwe voorgestelde SVHC stoffen en webformulier voor commentaar
overzicht autorisatieplichtige stoffen

Contact:

Tine Cattoor
advisor product policy
tcattoor@essenscia.be
02/238 98 46

Social policy
Désormais des cotisations patronales plus élevées sur les compléments d’entreprise
Les cotisations Decava en cas de RCC, RCIC et crédit-temps augmentent à partir du 1er janvier 2016.

Pour consulter le document cliquez ici
Grande Parade le dimanche 20 mars 2016 à Bruxelles
essenscia brussel/bruxelles
Launch of the MedTech Accelerator - lifetech.brussels
Vous souhaitez booster votre projet entrepreneurial dans le secteur des dispositifs médicaux mais vous ne savez pas vraiment par où commencer?

N’attendez plus et rejoignez l’accélérateur MedTech de lifetech.brussels.

Plus d’informations
essenscia benefits
What will politics and business do to cope with global risks like Cyberattacks, Involuntary Migration, Climate Change, Fiscal Crises, Terrorist Attacks, ….?

Join us for an interactive session, with an attractive panel including Deputy Prime Minister Alexander De Croo, on Thursday, March 10, 16.30 - 19.30 at the Château Sainte-Anne, Rue du Vieux Moulin 103 Oude Molenstraat, 1160 Brussels.

Read more
Join us for an interactive session on Thursday, March 10, 16.30 - 19.30 at the Château Sainte-Anne, Rue du Vieux Moulin 103 Oude Molenstraat, 1160 Brussels.

This session will showcase an outstanding panel discussion moderated by John Scott, Chief Risk Officer Zurich Global Corporate. We are honored to welcome:

Mr. Alexander De Croo, Deputy Prime Minister and Minister for Development Cooperation, Digital Agenda, Post and Telecommunications.
Mrs. Martine Tempels, Senior Vice President Telenet for Business.
Mr. Bernard Frenay , Chief Financial Officer Euroclear.
Mr. Johan Willaert, FERMA President and Agfa Gevaert Risk Manager.

To confirm your attendance, please respond to this invitation by using your preferred communication channel:

Check out the agenda and register online.
RSVP by email to (van.pham@marsh.com).
Call us at +32 2 674 8843.

We are looking forward to your presence during this exclusive event.
You can download the “World Economic Forum: Global Risks 2016” report (here)
News from our partners
EBSA19 - Annual Meeting of the European Biosafety Association, 19 - 22 April 2016

In line with the conference theme “From Pasteur to biosafety practice”, the pre-conference courses (19 and 20 April 2015) and conference sessions (21 and 22 April 2016) will provide an attractive program to learn, exchange and further improve biosafety practice.

Date
:Tuesday, April 19, 2016 - Friday, April 22, 2016
Location:Lille Grand Palais, Lille, France
Questions
? Mail to ebsa-office@ebsaweb.eu
Contact
: Jurgen Plyson : +32 9 233 48 66

More information on the official website

Dit seminarie wordt georganiseerd in samenwerking met de vakgroep Univ. Gent (Mechanische Constructie en Productie), OCAS, MSC en Bil (Belgisch Instituut voor Lastechniek) om de nood inzake de toepassing van ECA kenbaar te maken door middel van (cases) praktische situaties die geleid hebben tot goede oplossingen bij variabele disciplines.

Lees verder

Dit seminarie wordt georganiseerd in samenwerking met de vakgroep Univ. Gent (Mechanische Constructie en Productie), OCAS, MSC en Bil (Belgisch Instituut voor Lastechniek) om de nood inzake de toepassing van ECA kenbaar te maken door middel van (cases) praktische situaties die geleid hebben tot goede oplossingen bij variabele disciplines. 

Wanneer : 19 mei 2006 - namiddag

Adres  : Metal Structures Centre, Technologiepark 935, Zwijnaarde

Meer informatie over dit seminarie & inschrijven kan via deze link

Contactpersoon :

Theo van Veen
Business Development Manager
Tacon Group
theo.van.veen@tacon-group.com

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) werkt in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) mee aan een Europees project waarbij studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie een korte, maar intense werkplekervaring kunnen op doen in het buitenland. De initiatiefnemers zijn daarom op zoek naar bedrijven in de Antwerpse regio die een vestiging hebben in het buitenland en het project mee willen ondersteunen.

Lees verder
In het kader van een nieuw pilootproject in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen is de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen op zoek naar partnerbedrijven uit de Antwerpse regio met een vestiging in het buitenland. Het is de bedoeling dat studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie in de zomervakantie van 2016 gedurende twee tot vier weken een werkplekervaring kunnen opdoen in die buitenlandse vestigingen.

De AP Hogeschool engageert zich om de studenten zorgvuldig te selecteren en op te volgen. Het betreft bovendien geen traditionele bedrijfsstage, aangezien er geen tijdrovende evaluaties van de stagebegeleiders worden verwacht. De specifieke reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de studenten. De klemtoon ligt op de proactieve kennismaken met het partnerbedrijf en het opdoen van praktische labo-ervaring. Dit alles kadert binnen het Europees project “Brains on the Move” en vormt een wezenlijk onderdeel van het curriculum van de studenten.

Interesse?

Contacteer Lisa Vanmaele, lector AP Hogeschool via 0485 75 30 10
Exponential Academy met Brad Templeton, Peter Hinssen en Geert Noels
Op dinsdag 15 maart zijn onder meer internetpionier Brad Templeton, Peter Hinssen en Geert Noels gastspreker op de kick-off van de Exponential Academy in Kortrijk Xpo. Een unieke kans om deze topsprekers aan het woord te horen over robotica, big data, biotech, cloud computing, cyber security, enzovoort. Wat is hun visie op de wereld in 2030? Want dankzij technologie en revolutionaire businessmodellen verandert de wereld vandaag exponentieel, of we dat nu willen of niet.

Info en inschrijven (125 €/persoon) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018