essenscia weekly 125

19 | 11

Vers une simplification des démarches administratives urbanistiques en Wallonie

Le Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme fait actuellement l’objet d’une réforme. Dans ce cadre, essenscia wallonie encourage les autorités à y intégrer une simplification des procédures administratives. Depuis la première loi de 1962 en matière urbanistique, la législation entendait respecter scrupuleusement l’utilisation parcimonieuse du sol. Cette approche a donné lieu à des législations qui ont fait augmenter le nombre d’actes et de travaux soumis à permis d’urbanisme.

Néanmoins, de nombreux actes et travaux d’aménagement de minime importance, d’impact limité ou provisoire liés spécifiquement à l’activité industrielle comme le placement de bâtiments modulaires, de dalles de stockage, de locaux techniques ou sociaux pourraient faire l’objet d’un régime allégé. La Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) dans un de ses récents avis en a d’ailleurs reconnu toute l’utilité.

Dans ce contexte, essenscia wallonie soumettra prochainement au gouvernement wallon une série de propositions pragmatiques permettant de limiter les formalités administratives à accomplir lorsque ces dernières ne présentent aucune plus-value.

Carine Lambert
Conseiller Environnement, Urbanisme & Construction durable
essenscia wallonie

Sustainable development
Samen met haar CINBIOS partners Flandersbio en Ghent Bio-Economy Valley (GBEV) heeft essenscia vlaanderen zich de voorbije vier jaren ingezet om een betere valorisatie van organisch-biologische nevenstromen in Vlaanderen mogelijk te maken. Dit gebeurde in het kader van het VIS-traject VISIONS, dat gesponsord werd door IWT alsook door de Haven van Gent en meer dan dertig bedrijven uit verschillende industriesectoren.
Voor de uitvoering van het project werd bovendien de expertise van Hogeschol Gent, Universiteit Gent, VITO, Bio Base Europe Pilot Plant, Universiteit Antwerpen en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond ingeschakeld.
Tijdens het project werden verschillende technologieën ontwikkeld voor de voorbehandeling en omzetting van tweede generatiegrondstoffen zoals afvaloliën en -vetten en lignocelluloserijke nevenstromen zoals stro.
Deze technologieën werden succesvol opgeschaald tot pilootschaal. Ook de economische haalbaarheid van de processen en de logistiek werd bestudeerd, wat resulteerde in een online beschikbare kostberekeningstool voor het vervoer van biomassa.

Een andere doelstelling van het project was het creëren van synergieën en het uitwisselen van nevenstromen tussen bedrijven. Hiertoe werd een gegevensbank met vraag en aanbod van nevenstromen en beschikbare expertise opgesteld, en werden zes creatieve workshops georganiseerd. In het totaal werden zo 72 synergieën gerealiseerd en konden 20 concrete projecten met bedrijven opgestart worden.

Naar de toekomst toe zal essenscia vlaanderen zich verder blijven inzetten voor een hoogwaardige valorisatie van nevenstromen via SYMBIOSE en FISCH. Meer informatie over beide initiatieven vindt u via de FISCH website.
Rapport de développement durable: 233.000 jobs directs et indirects
Comptant environ 90.000 collaborateurs, la chimie et les sciences de la vie affichent un emploi stable au cours de ces 30 dernières années. Chaque emploi direct dans le secteur génère 1,6 emploi indirect en Belgique, la chimie et la pharma belges enregistraient ainsi un total de 233 000 jobs directs et indirects en 2013.

Découvrez l’article complet dans notre rapport de développement durable.
Youth & training
Jobevent We Are Chemistry (23/03/2016) – Inschrijven tot 1 december
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen organiseert in samenwerking met essenscia vlaanderen op 23 maart 2016 de vijfde editie van We Are Chemistry, een gespecialiseerde jobbeurs voor de chemie en life sciences. Het jobevent lokte vorig jaar 500 studenten naar Antwerpen.

Uw onderneming inschrijven kan nog tot 1 december via info@wearechemistry.be.
Meer info: www.wearechemistry.be
Innovation & patents
Samen met haar CINBIOS partners Flandersbio en Ghent Bio-Economy Valley (GBEV) heeft essenscia vlaanderen zich de voorbije vier jaren ingezet om een betere valorisatie van organisch-biologische nevenstromen in Vlaanderen mogelijk te maken. Dit gebeurde in het kader van het VIS-traject VISIONS, dat gesponsord werd door IWT alsook door de Haven van Gent en meer dan dertig bedrijven uit verschillende industriesectoren.
Voor de uitvoering van het project werd bovendien de expertise van Hogeschol Gent, Universiteit Gent, VITO, Bio Base Europe Pilot Plant, Universiteit Antwerpen en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond ingeschakeld.
Tijdens het project werden verschillende technologieën ontwikkeld voor de voorbehandeling en omzetting van tweede generatiegrondstoffen zoals afvaloliën en -vetten en lignocelluloserijke nevenstromen zoals stro.
Deze technologieën werden succesvol opgeschaald tot pilootschaal. Ook de economische haalbaarheid van de processen en de logistiek werd bestudeerd, wat resulteerde in een online beschikbare kostberekeningstool voor het vervoer van biomassa.

Een andere doelstelling van het project was het creëren van synergieën en het uitwisselen van nevenstromen tussen bedrijven. Hiertoe werd een gegevensbank met vraag en aanbod van nevenstromen en beschikbare expertise opgesteld, en werden zes creatieve workshops georganiseerd. In het totaal werden zo 72 synergieën gerealiseerd en konden 20 concrete projecten met bedrijven opgestart worden.

Naar de toekomst toe zal essenscia vlaanderen zich verder blijven inzetten voor een hoogwaardige valorisatie van nevenstromen via SYMBIOSE en FISCH. Meer informatie over beide initiatieven vindt u via de FISCH website.
Reach, CLP & Product policy

essenscia wallonie organise dans le cadre de Walrip (avec le soutien de la Région wallonne) un séminaire sur l'enregistrement dans REACH le mercredi 16 décembre 2015 de 9h30 à 13h00 à Gembloux.

Lire la suite

Ce sera l’occasion de parcourir l’ensemble du processus conduisant à l’enregistrement, depuis l’identification des substances concernées, jusqu’à la soumission du dossier.

Les conséquences pratiques pour les utilisateurs de substances SVHC ou soumises à autorisation seront également abordées.

L’échange de bonnes pratiques et l’interaction avec les participants sera largement favorisé.

Le programme complet sera communiqué prochainement.

Quand ? Mercredi 16 décembre de 09:30 à 13:00.

Où ? Hôtel "Les 3 Clés", Chaussée de Namur 17, 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire.

The public consultation on ECHA's 7th draft recommendation has been launched and will end on 18 February 2016 (24:00 Helsinki time).

The public consultation on ECHA's 7th draft recommendation has been launched and will end on 18 February 2016 (24:00 Helsinki time).

Among the substances proposed for inclusion in the 7th recommendation are four lead compounds, namely orange lead (lead tetroxide), lead monoxide (lead oxide), pentalead tetraoxide sulphate and tetralead trioxide sulphate. These substances were included in the 6th draft recommendation and underwent a three months public consultation in 2014. The substances were concluded as being of high priority for inclusion in Annex XIV but were not included in the final 6th recommendation because of workload considerations. Due to their unchanged high priority they are considered for inclusion in the 7th recommendation and therefore currently undergo another three months public consultation.

All information provided during the public consultation on the 6th draft recommendation for these four lead substances was considered when assessing the substances in the context of the 7th recommendation. There is no need to submit the same comments/information that have already been submitted during last years' public consultation as these are fully taken account of.

More details via this link.

Social policy
Anderstalige werkzoekenden met een bachelor of masterdiploma uit een ander land hebben het vaak moeilijk om de weg naar een job op hun niveau te vinden. In Vlaanderen werden in verschillende regio’s projecten opgestart die de link leggen tussen deze hoogopgeleide anderstaligen (HOA) en bedrijven die op zoek zijn naar specifieke profielen. De hoogopgeleide werkzoekende wordt in een mentoring-traject gekoppeld aan een ervaren werknemer uit één van de bedrijven.
Ontdek hier hoe uw bedrijf hieraan kan meewerken en welke voordelen dit biedt.

Een mentor uit uw bedrijf voor dit project?

Ook in onze sector is enerzijds de vraag aanwezig naar bachelors en masters in specifieke vakgebieden en bestaat anderzijds een groot potentieel aan mentoren met kennis in die vakgebieden. Reden te meer om als werkgever deze mentor-projecten te promoten binnen uw organisatie.
Voor de mentor uit uw bedrijf betekent dit concreet dat hij of zij een engagement opneemt om de HOA te begeleiden in de zoektocht naar werk. De mentor spreekt hiervoor gedurende 3 maanden minimaal 2 maal per maand af met de mentee en houdt in tussentijd contact via mail, telefoon, Skype enz…

De voordelen voor uw bedrijf zijn:
- Toegang tot een pool van verborgen hoogopgeleide talenten
- Een laagdrempelige manier om nieuwe inzichten te verwerven op het vlak van diversiteit op de werkvloer
- Een mogelijkheid om je MVO-beleid te verrijken

En ook de mentor krijgt heel wat terug:
- Mogelijkheid om opgebouwde kennis, ervaring en netwerk op een zinvolle manier in te zetten
- Kansen om vaardigheden zoals coaching en interculturele communicatie aan te scherpen onder begeleiding van een coach
- Inspirerende contacten tussen de mentoren

In de regio Gent wordt dit project getrokken door Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en Stad Gent. In de regio Antwerpen wordt het project connect2work georganiseerd door vzw Integratie&Inburgering Antwerpen, VDAB en HIVA.

Wil je hier meer over weten?
Contacteer:
Regio Gent: delphine.parmentier@voka.be  09/266.14.65
Regio Antwerpen: ammar.ayoub@stad.antwerpen.be 0474/35.03.79
Of Co-valent connect@co-valent.be 02/238.99.24

Product groups
L'Alliance belge pour une huile de palme durable (BASP) rassemblera, le 16 décembre 2015 à partir de 13h30, tous les acteurs et parties prenantes du monde de l’huile de palme.

Lire la suite

L'Alliance belge pour une huile de palme durable (BASP) rassemblera, le 16 décembre 2015, tous les acteurs et parties prenantes du monde de l’huile de palme. L’Alliance existe depuis 1 an, c’est donc l’occasion de faire le point sur les 12 mois passés et de regarder, ensemble, vers l’avenir lors d’un événement gratuit de networking et d’échange d’informations.

Cet événement, destiné aux entreprises belges qui utilisent déjà ou souhaitent utiliser de l'huile de palme durable, accueillera également des décideurs politiques, ainsi que des ONG et d’autres parties prenantes du secteur de l’huile de palme. Les invités reviendront sur les défis et solutions pour une huile de palme durable en Belgique.  

A l’occasion de cette demi-journée, nous vous proposons de participer à des tables rondes, écouter des conférenciers et rencontrer des acteurs de terrain et des experts.

Programme
Inscription

En bref :

Date : 16 décembre 2015
Durée : 13h30-17h30
Lieu : Diamant Building, Brussels (Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel)

 

essenscia vlaanderen
Samen met haar CINBIOS partners Flandersbio en Ghent Bio-Economy Valley (GBEV) heeft essenscia vlaanderen zich de voorbije vier jaren ingezet om een betere valorisatie van organisch-biologische nevenstromen in Vlaanderen mogelijk te maken. Dit gebeurde in het kader van het VIS-traject VISIONS, dat gesponsord werd door IWT alsook door de Haven van Gent en meer dan dertig bedrijven uit verschillende industriesectoren.
Voor de uitvoering van het project werd bovendien de expertise van Hogeschol Gent, Universiteit Gent, VITO, Bio Base Europe Pilot Plant, Universiteit Antwerpen en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond ingeschakeld.
Tijdens het project werden verschillende technologieën ontwikkeld voor de voorbehandeling en omzetting van tweede generatiegrondstoffen zoals afvaloliën en -vetten en lignocelluloserijke nevenstromen zoals stro.
Deze technologieën werden succesvol opgeschaald tot pilootschaal. Ook de economische haalbaarheid van de processen en de logistiek werd bestudeerd, wat resulteerde in een online beschikbare kostberekeningstool voor het vervoer van biomassa.

Een andere doelstelling van het project was het creëren van synergieën en het uitwisselen van nevenstromen tussen bedrijven. Hiertoe werd een gegevensbank met vraag en aanbod van nevenstromen en beschikbare expertise opgesteld, en werden zes creatieve workshops georganiseerd. In het totaal werden zo 72 synergieën gerealiseerd en konden 20 concrete projecten met bedrijven opgestart worden.

Naar de toekomst toe zal essenscia vlaanderen zich verder blijven inzetten voor een hoogwaardige valorisatie van nevenstromen via SYMBIOSE en FISCH. Meer informatie over beide initiatieven vindt u via de FISCH website.
essenscia wallonie
Evénement essenscia wallonie: Des formations innovantes pour relever les défis de demain - 3/12 Mons

Le jeudi 3 décembre 2015 se tiendra l’événement annuel d’essenscia wallonie sur le thème « Des formations innovantes pour relever les défis de demain » au MICX à Mons.

Au cours de cette soirée, René Bagorski, directeur de l’AFPA brossera le tableau de l’évolution de la formation. Un débat réunira ensuite les représentants du monde politique, institutionnel et entrepreneurial sur les enjeux liés à l’évolution et au financement de la formation. Après le discours de clôture du Premier Vice-recteur de l’ULg Eric Haubruge, l’avocate humoriste Nathalie Penning nous fera part de ses conclusions.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez ici pour confirmer votre participation.

News from our companies
The “Chemistry for the Future Solvay Prize” 2015, was awarded yesterday by Her Majesty Queen Mathilde to Dutch scientist Professor Ben Feringa for his work on unidirectional molecular motors, a research field that paves the way to new therapeutic and technological applications with nanorobots.
Read the full article

2015 Chemistry for the Future Solvay Prize

The “Chemistry for the Future Solvay Prize” 2015, was awarded on 18 November by Her Majesty Queen Mathilde to Dutch scientist Professor Ben Feringa for his work on unidirectional molecular motors, a research field that paves the way to new therapeutic and technological applications with nanorobots.

“The Solvay Prize rewards decisive breakthroughs in scientific research achieved today and destined to shape the chemistry of the future. The research by Professor Ben Feringa allows us to anticipate a variety of scientific developments, chiefly in healthcare, and underlines chemistry’s essential role, as a science and as an industry, in delivering solutions for society and help human progress. We wish Professor Feringa and his team every success in their research,” said Solvay CEO Jean-Pierre Clamadieu, who chaired the Solvay Prize ceremony. 

Ben Feringa, Professor at the University of Groningen, and his teams have over the past 15 years focused on revealing the potential of synthetic chemistry to create new structures and novel functional materials such as molecular switches and motors to perform ultra-precise and controlled actions. His research found that by using light, molecules at nanometer scale can be manipulated and turned into motors. His breakthrough design of the first rotary molecular motor sets the stage for a range of future applications, such as storage of information on a molecular scale, the development of responsive materials or smart catalysts for chemical processes, while in healthcare they could be used to develop artificial muscles or as medication that can be switched on and off for precision therapy.  Within the next twenty or thirty years, these molecular motors will power nanorobots which will be capable of better targeting specific molecules in therapeutic treatments. 

Solvay created the prize in 2013 to celebrate its creation 150 years before by Ernest Solvay and to perpetuate his commitment as a dedicated and inspired supporter of scientific research.​​ The prize of € 300,000 aims to recognize ​every other year ​a major scientific discovery that lays the foundation of the chemistry of the future while promoting human progress. It underlines chemistry’s essential role, as a science and as well as an industry, to help solve some of the most pressing issues facing our planet. 

Discover the pictures of the event and the interview of the laureate

News from our partners

Le PRS Europe (Plastics Recyclers Show Europe) aura lieu cette année à Bruxelles.

C’est l’occasion d’entendre et de voir les challenges que le recyclage des matières plastiques pose pour être dans une Économie Circulaire.

Lire la suite

Ces 25 & 26 novembre se tiendra le Plastics Recycling Show Europe à Bruxelles, et ce, juste avant que les nouveaux objectifs sur l’économie circulaire se décident à Paris

Ce sera l’occasion de montrer les challenges de l’industrie et de montrer que les plastiques sont dans une économie circulaire. 

Lors de ce séminaire une attention particulière sera portée sur :

• Les challenges et problèmes rencontrés par l’industrie avec un focus matériel par matériel
• L’économie circulaire
• Un focus réglementaire et les obligations que les recycleurs et utilisateurs de matières recyclées ont
• Les procédés de recyclages
• Design, technologie et innovation.

C’est une occasion à ne pas rater, de plus la participation est gratuite.
Pour plus d’info et pour vous inscrire cliquer ici

Nous espèrons vous y voir nombreux.

Omwille van de toenemende vereisten m.b.t. veiligheid van chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen e.a. blijkt er meer en meer vraag naar kennis en interpretatie van toxicologische studies en het verwerken daarvan in registratiedossiers en veiligheidsbladen.

Begrip van de toxicologie en het gericht opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij essentieel. Gedurende de cursus komen de diverse toxicologiedomeinen aan bod via theorie en oefeningen of voorbeelden, met als doel een veiligheidsprofiel op te zoeken, samen te stellen en te interpreteren. Afwisselend met de theoretische sessies werk je in groepjes verschillende oefeningen uit. Op het einde krijg je geïntegreerde cases.

Voor meer info en inschrijvingen
Thomas More Hogeschool Geel organiseert een 3 daagse interactieve workshop voor het opzoeken en interpreteren van toxicologiegegevens van 18 tot 20 januari 2016.

Lees verder
The scope of the day is to provide the audience with an update on current and forthcoming european regulatory initiatives regarding industrial emissions and in particular, how those may impact the day-to-day business of a range of industrial sectors.

The morning sessions will elaborate the ambitions of the European Government regarding the environment in its 7th Environmental Action Plan. Issues of active interest for industry that will be discussed include the circular economy, sustainable consumption and production, the Industrial Emission Directive (including BREF process), and the obligations and liability of operators in case of environmental damage under the Environmental Liability Directive.

The afternoon sessions will include two more specific parallel sessions, one focusing on air quality and climate change, the other focusing on water. The air session will deal with the Air Quality Directive, Climate Change and ETS, as well as the Energy Efficiency Directive. The water session will cover water quality standards, ground water issues and water resources management.

You can find the full programme here.

DATE:
December 8th, 2015

VENUE:
Technopolis Mechelen
Auditorium Kegel
Technologielaan
2800 Mechelen

REGISTRATION:
Online via www.ie-net.be/regulation
(See Registration fee)

ORGANISATION AND INFORMATION:

ie-net vzw
Ingenieurshuis Christine Mortelmans, coördinator
Tel : 03-260 08 63  -  Mob : 0489 55 55 59  -  Christine.mortelmans@ie-net.be

De Kekulé-cyclus stelt in zijn 16de editie de leefbaarheid van onze planeet voor een voortdurend groeiende wereldbevolking centraal. De beheersing van de klimaatverandering  is daarbij een van onze cruciale uitdagingen.

Met actuele lezingen schetst de Kekulé-cyclus  de rol die wetenschap en technologie spelen in de opbouw van onze toekomst. We nodigen u graag uit tot reflectie en discussie en kijken alvast uit naar de inspirerende interactie met talrijke studenten en professionelen uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

De 3de avond van de Kékulé cyclus XVI stelt voor : Heet van de naald – Hot Topics :

Sessievoorzitter: prof. dr. Walter Sevenhans, decaan Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen

Programma :
19.45 uur
Jet fuel from H2O, CO2 and solar energy Prof. dr. Aldo Steinfeld, Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich, Switzerland
The Mirai and its role in hydrogen society Bart Biebuyck, BSc, Technical Senior Manager Fuel Cell, Toyota Motor Europe
Kijken door het onzichtbare Prof. dr. Ad Lagendijk, FOM-instituut AMOLF, Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Nederland
21.45 uur Slotwoord en receptie, aangeboden door de Universiteit Antwerpen

Datum: 24 november 2015

Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Aula Fernand Nédée, gebouw Q (Parking 3-4) - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Kekulé (organisatie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging en de Universiteit Antwerpen)

Contact e-mail: kekule@telenet.be  

Inschrijvingen via: http://www.kekulecyclus.be


2013 2014 2015 2016 2017 2018