essenscia weekly 90

29 | 01
Le «by-product», indispensable dans une économie circulaire

Fruit d’une longue maturation, l’Europe publiait en juillet 2014 sa communication «Vers une économie circulaire : programme «Zéro déchet» pour l’Europe».

L’Europe part du constat que, dans une économie mondialisée où les ressources sont de plus en plus mises sous pression, il est essentiel d’accélérer la transition vers une économie plus circulaire afin d’optimiser l’utilisation des ressources. Pour ce faire, les produits doivent garder leur valeur ajoutée le plus longtemps possible et le déchet doit autant que faire se peut disparaître.

Or, depuis les premières législations européennes en matière de déchets, dans les années ‘70, la question de distinguer ce qui est déchet de ce qui ne l’est pas a fait l’objet de nombreux débats. En effet, de nombreux résidus de fabrication produits involontairement étaient systématiquement considérés comme des déchets alors même qu’ils pouvaient encore être utilisés directement, sans traitement comme matière première pour de nouvelles fabrications.

Ces controverses ont amené le législateur européen à introduire, en 2008, la notion de by-product pour définir ces résidus. Un premier pas vers une utilisation efficace des ressources était fait : les by-product n’étant plus considérés à tort comme des déchets, ils pouvaient remplacer des matières premières vierges.

Mais si la notion de by-product existe dans les textes légaux, sa mise en œuvre effective sur le terrain est menacée par des procédures administratives de reconnaissance trop longues et contraignantes.

Ces résidus de fabrication utilisables tels quels ouvrent de nouvelles opportunités économiques et d’innovation et s’inscrivent donc parfaitement dans le programme de ré-industrialisation prôné par l’Europe. Pour permettre à ces by-product de trouver leur place et de créer de la valeur, il est donc essentiel que les autorités régionales en prennent toute la mesure et facilitent leur mise en œuvre.

Carine Lambert
Conseillère Senior Environnement & Urbanisme
Energy & Climate
Wij nodigen u van harte uit op de volgende workshop in het kader van het energie-efficiëntie project SPiCE³ die doorgaat op 3 maart in het Biznis Hotel, te Lokeren. Een beschrijving van het programma en de link naar de inschrijvingen kan u hier terugvinden.

Wij nodigen u van harte uit op de volgende workshop in het kader van het energie-efficiëntie project SPiCE³ die doorgaat op 3 maart in het Biznis Hotel, te Lokeren. Een beschrijving van het programma en de link naar de inschrijvingen kan u hier terugvinden.

Deze winter werd het schaarsteplan ingeroepen om in geval van stroomtekort een algemene black-out te voorkomen. Met, onder andere, de opkomst van hernieuwbare energie en het terugdringen van de nucleaire elektriciteitsproductie stijgt het risico dat de productie van elektriciteit niet voldoende zal zijn om op piekmomenten de vraag te kunnen dekken. Flexibiliteit en vraagsturing worden alsmaar meer genoemd als een stap om vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen. Deze workshop wil hierop dieper ingaan en de opportuniteiten voor de bedrijven in de chemische industrie beter in kaart brengen.

De workshop is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt een praktische leidraad aangereikt over slimme netten en flexibiliteit. Eerst zal Heidi Lenaerts, Smart Grids Flanders, een toelichting geven over hoe elektriciteitsnetwerken optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën en hoe deze nuttig kunnen worden ingezet voor industriële toepassingen (bvb. bij warmtekrachtkoppeling). Daarna komen Cedric de Jonghe, Actility, en Benoit Matthys, Power Pulse, twee verschillende invalshoeken geven over flexibele productie en het zoeken naar kosten- en energie-efficiëntie.  

In het tweede deel van de workshop, wordt gestreefd naar energie-efficiëntie op het vlak van grote elektriciteitsverbruikers. Wim De Groote, E-STER, zal praktische aspecten toelichten over energie-efficiënte pompen, HVAC- en persluchtinstallaties.

Reach, CLP & Product policy
Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers, … tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen.
De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, de opmaak van het veiligheidsinformatieblad en transportwetgeving.
Begin 2015 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden.
Dit programma omvat vijf modules:
1. dinsdag 27 januari: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS)
2. donderdag 5 februari: REACH voor nieuwe werknemers
3. donderdag 12 februari: REACH voor registranten
4. dinsdag 24 februari: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) – 16 rubrieken
5. donderdag 5 maart: Transport van gevaarlijke goederen.
Voor meer details en inschrijving klik hier.
Le 12 mars 2015, essenscia organise son séminaire annuel relatif à la politique des produits.
Le 12 mars 2015, essenscia organise son séminaire annuel relatif à la politique des produits au cours duquel, outre les développements de REACH et CLP, nous analyserons les obligations pour les biocides et les nanomatériaux.
Vous pourrez également suivre parmi les trois sujets (enregistrement REACH et Substance Identity (SID); étiquetage CLP ; fiches de données de sécurité) qui seront traités en sessions parallèles, les deux sujets que vous aurez choisis sur base de vos préférences à mentionner lors de votre inscription.
Le programme détaillé et les informations relatives à l’inscription suivront. Réservez déjà la date dans votre calendrier !
Les informations essentielles - Les obligations légales - l'engagement du secteur

DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30.
DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30. A l’issue de cette séance vous comprendrez ce qu'est le règlement détergents, toutes les obligations supplémentaires et la manière dont les initiatives volontaires posent des jalons.
Programme et inscription : cliquez ici.
Social policy
Tant le tableau transport privé que le tableau pour le transport en commun public demeurent inchangés
Pour plus d'information, cliquez ici
essenscia vlaanderen
Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hierbij en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hieronder en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.

20/02, 13h-16h, Guest lecture: Theoretical and practical considerations on safety of chemical reactors: From the basics of risk analyses up to the finished implementations (LOPA/PLANOP), ir. F. Verschueren, FOD WASO

06/03, 13h – 16h, Guest lecture: Overpressure protection of a distillation column, ir. G. Vercruysse, BASF Antwerpen

27/03, 13h-16h, Guest lecture: TAR - Contractor management, ir. J. Vankevelaer, BASF Antwerpen

03/04, 13h-16h, Guest lecture: Amine process technology, ir. O.M. Dewaele, TAMINCO

10/04, 13h – 16h, Guest lecture: Practical aspects of risk analysis, ir. S. Van Volsem, DNV

24/04, 13h-16h, Guest lecture: Gas and dust explosions, ir. A. Harmanny, IRMACO

Adres : Auditorium 2 -  Ardoyen 914 - Ghent University Laboratory for Chemical Technology Technologiepark 914 - 9052 Gent Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing. Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

 

essenscia vlaanderen nodigt u graag uit op de volgende sessie van haar Forum “Milieu, Veiligheid en Gezondheid”, die zal plaatsvinden op woensdag 11 februari 2015, om 9u20 (onthaal vanaf 9u), bij Janssen Pharmaceutica, Janssen Pharmaceuticalaan 3 te Geel.

Het programma van het SHE Forum ziet er als volgt uit :

9h00    Onthaal
9h20    Welkomstwoord door gastheer
9h30    Impact van Seveso III op de Veiligheidsrapportages
• Tijdens dit seminarie wordt de impact van het Samenwerkingsakkoord ‘Zware ongevallen’ op de veiligheidsrapportages toegelicht. Tevens wordt het recent onderzoek en het hulpmiddel voor de bedrijven om de status, ten opzichte van het Samenwerkingsakkoord te bepalen toegelicht.
Ir. Lina Grooten, diensthoofd dienst Veiligheidsrapportage
10h30  Koffiepauze
11h00 de vernieuwde NAVIGATOR op EMIS
• heeft veel meer in zijn mars dan je denkt
• Je wordt ingewijd in de werking, en er worden
• handige tips en weetjes gedeeld voor een nóg beter gebruiksgemak
Veerle Geudens, EMIS – VITO
12h00  Overzicht van actuele "milieu"dossiers ; deel water
• Milieukwaliteitsnormen en lozingsnormen
• Stroomgebiedsbeheerplannen
• Tariefregulering drinkwater
• vernieuwde omzettingscoëfficienten voor sector chemie (met mogelijk een bezoek van VMM bij jou)      
Steven Van de Broek, essenscia           
  Overzicht van actuele "milieu"dossiers
• evolutie in het “air” package van Europa
Philippe Cornille, essenscia
12h45  Broodjeslunch

Deelname is volledig gratis en is open voor al onze leden. Om praktische redenen vragen wij u wel om u zo snel mogelijk in te schrijven via het extranet of via een mailtje naar Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

SAVE THE DATE voor het daaropvolgende SHE-forum van 28 mei :
Op 28 mei vindt een speciale editie van het SHE-forum plaats. Het zal uitzonderlijk de hele dag in beslag zal nemen. De rode draad zal “duurzame regelgeving zijn”, met medewerking van verscheidene milieu-administraties en de minister.

De eerste en de belangrijkste beveiliging laag van uw ‘process’ is nog altijd de mechanische enveloppe. Delta Process Academy plaats ‘Mechanische integriteit en corrosie onder isolatie’ op de agenda gezien de actualiteit, enkele incidenten en de aandacht van de inspectiediensten voor dit thema. De verwachtingen van de overheid worden eerst kort geschetst aan de hand van het inspectie-instrument. Deze sessie heeft als doelpubliek mensen die actief betrokken zijn bij ‘Mechanische integriteit’ in hun bedrijf. De workshop is gratis voor DPA-leden.

Programma :

08.00 - 08.30 uur    Ontvangst en koffie
08.30 - 08.40 uur  Opening: Geert Boogaerts, senior advisor process safety – essenscia  Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema.
08.40 - 09.10 uur  Presentatie: Borealis – Herman Aerts, OPEX Manager Plant   Availability Process & Reliability  – Algemene strategie met betrekking tot onderhoud en inspectie
09.10 - 10.00 uur Presentatie: Borealis – Piet Van Dooren  – Corrosie onder isolatie: Plan van aanpak - Risicobeheersing – Hoe praktisch aanpakken?
10.00 - 11.00 uur   Koffie en workshop
11.00 - 11.45 uur Presentatie: Metalogic – Kristof Timmermans – Meettechnieken: Voor- en nadelen
11.45 - 12.15 uur Presentatie: Janssen Pharmaceutica – Tom Deforche en Tony Degens – Aanpak in de farmaceutische industrie
12.15 - 12.30 uur Plenaire closing 12.30 uur     Broodjeslunch en koekje

Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven, in het kader van het lesonderdeel “Selected Topics: Competence in Unit Operations” van de Master opleiding Safety Engineering. Het programma van deze lezingen vindt U hierbij en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.

Data :

13/02: Human factors
13/02: Organizational & Human Factors
20/02: DOW index, subselectie en noodplanning
27/02: Functional Safety
27/02: Functional Safety & Human Factors
06/03: Taking the necessary measures and proving it
06/03: Process safety training for operators
13/03: Product Safety
20/03: Standards
20/03: Alarm management
27/03: Corrosion & Inspection
03/04: Mechanical Design
24/04: TAR - Contractor management
30/04: Emergency Planning

Locatie : ienet, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen Duur: 14h-18h Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing via mail naar Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) – Het volledige programma vindt u op ons extranet : klik hier

News from our companies

L’industrie agroalimentaire est confrontée, chaque jour,  à des problèmes de contamination biofilm. Les biofilms, nids de bactéries protégées par une matrice organique, sont le mode de vie majoritaire des bactéries et sont 1.000 fois plus résistants à la désinfection qu’une bactérie seule. Les biofilms représentent donc un risque majeure pour cette industrie puisqu’ils détériorient directement la qualité du produit alimentaire.

Organisée par la société Realco le 24-25 mars 2015, l’International Biofilm Summit est une conférence de deux jours entièrement dédiée aux solutions pour éliminer et contrôler les contaminations biofilm en industrie agroalimentaire.  Vous y écouterez les dernières découvertes scientifiques ainsi que des cas industriels d’identification et d’élimination de biofilms.

Enregistrez-vous avant 24 février et bénéficez d’un tarif préférentiel ! Formulaire d’inscription: http://www.realco.be/ibs/registration/

Programme de l’International Biofilm Summit :
1. Romain Briandet (INRA Micelis, Directeur de Recherche) : Qu’est-ce qu’un biofilm ? Pourquoi resiste-t-il à la désinfection ?
2. Christine Faille (INRA, Directeur de Recherche) :  Comparaison de l’efficicacité de différents outils de détection de biofilm
3. Grazielle Bourdin (ANSES, Responsable de l’unité de bactériologie) :
    a. Analyse du risque sanitaire et économique des contamination biofilms
    b. Cas industriel : Gestion des biofilms dans l’industrie des produits de la mer
4. Yannick Rémy (GEA, Ingénieur commercial) : Cas industriel d’élimination biofilm en CIP
5. Francesco Dragotto (Hypred, Directeur Commercial I&I) : Cas industriel d’élimination de biofilm dans un site de découpe de viande
6. Terry Willis (Madison Chemical, Directeur I&I) : Cas industriel de traitement de biofilm dans une usine de plats préparés
7. Laurent Dehlalle (Quality Partners) : L’analyse métagénomique appliquée à l’industrie agroalimentaire : un technologie de rupture pour contrôler les biofilms
8. Marc Raymond (Aquatools, Directeur) : L’ATP 2G, un innovant outil de mesure microbiologique pour le CIP. 

News from our partners
Grensverleggende Chemische Technologie: Een Academische Blik op de Toekomst.
Gratis bezoek aan de Universiteit van Brussel op 4 februari om 16u. Verwelkoming door Prof. dr.ir. Gert Desmet.

Het programma :

15u45  Ontvangst & registratie deelnemers  
16u00  Verwelkoming en inleiding  Prof. dr.ir. Gert Desmet, diensthoofd van het departement of Chemical Engineering  
17u00  Thematische voordrachten rond topics zoals Chromatografie, Microfluidics, Adsorptive scheidingsprocessen  
18u00  Rondleiding in de laboratoria van de onderzoeksgroep Chemische Ingenieurstechnieken

Locatie :
Vrije Universiteit Brussel
Promotiezaal (Gebouw E, lokaal D2.01) en
Laboratoria van het Departement of Chemical Engineering  (Gebouw G, 5de verdieping)
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Inschrijving :
Dit bezoek is gratis. De plaatsen zijn beperkt, gelieve u tijdig in te schrijven via deze website http://www.ie-net.be/bezoekVUB

Voor meer informatie :
ie-net vzw
Katrien Godrie
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Tel. 03-260 08 62
e-mail : katrien.godrie@ie-net.be 

Les informations essentielles - Les obligations légales - l'engagement du secteur

DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30.
DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30. A l’issue de cette séance vous comprendrez ce qu'est le règlement détergents, toutes les obligations supplémentaires et la manière dont les initiatives volontaires posent des jalons.
Programme et inscription : cliquez ici.
Fultrans – ULg a le plaisir de vous proposer, avec le soutien de l’UCWSMD, une formation préparatoire aux examens qui sont prévus par la législation et organisés par le SPF Mobilité et Transports. La formation initiale et de recyclage, dispensée par un organisme agréé par le SPF Mobilité et Transports, vous sont proposés les  25, 26, 27 février, 3 et 4 mars prochains.

Formation de Conseiller à la sécurité ADR
Initiale et de recyclage ADR

25, 26, 27 février, 3 et 4 mars 2015

Les prescriptions réglementaires en matière de sécurité du transport font partie intégrante de votre réalité.  Toute entreprise qui transporte des produits dangereux ou qui effectue des opérations logistiques (déchargement, chargement, stockage, emballage,…) sur ce type de marchandise est soumise à des obligations et responsabilités légales qui passent par la formation d’un ou de plusieurs conseiller(s) à la sécurité à l'application des codes en vigueur pour chaque mode de transport utilisé. Votre entreprise se doit d’assurer à son personnel actif la possibilité d’obtenir une ou plusieurs certifications de conseiller à la sécurité ADR (Arrêté Royal du 5/7/2006).

Vous trouvez les informations pratiques sur cette formation et le formulaire d’inscription directement en cliquant ici

http://www.fultrans.org/


2013 2014 2015 2016 2017 2018