essenscia weekly 89

22 | 01

Le Club Sécurité des Procédés, le nouveau rendez-vous des experts sécurité

La sécurité est un élément capital pour l’industrie chimique. La gestion des risques intrinsèques à la sécurité des procédés est dès lors au cœur des activités de nos entreprises. Or, les mesures nécessaires à la maîtrise des risques sont complexes, et ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Créé par Chilworth, essenscia wallonie et Vinçotte, le « Club Sécurité des Procédés » est à la fois un groupe d’échange d’expérience et un réseau d’experts, qui vise à répondre aux interrogations des entreprises en matière de Process Safety.

Le club sécurité des procédés s’adresse principalement aux responsables techniques des entreprises mais également aux structures académiques ou privées exerçant auprès des industriels une mission d’information ou de formation dans la prévention des risques industriels.

Ces réunions d’échange d’une ½ journée seront organisées trois fois par an sur des thématiques d’actualité. La première réunion qui se tiendra le 24 février traitera des indicateurs de performance en sécurité des procédés. En juin, le groupe abordera le thème du vieillissement et de la corrosion tandis que la session d’octobre sera dédiée aux risques électrostatiques. Découvrez le programme détaillé sur ce lien. Pour vous inscrire à la session de février, nous vous invitons à cliquer ici.

Thierry Vanmol
Expert
Gestion des risques et Bien-être

Reach, CLP & Product policy
Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers, … tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen.
De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, de opmaak van het veiligheidsinformatieblad en transportwetgeving.
Begin 2015 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden.
Dit programma omvat vijf modules:
1. dinsdag 27 januari: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS)
2. donderdag 5 februari: REACH voor nieuwe werknemers
3. donderdag 12 februari: REACH voor registranten
4. dinsdag 24 februari: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) – 16 rubrieken
5. donderdag 5 maart: Transport van gevaarlijke goederen.
Voor meer details en inschrijving klik hier.
Le 12 mars 2015, essenscia organise son séminaire annuel relatif à la politique des produits.
Le 12 mars 2015, essenscia organise son séminaire annuel relatif à la politique des produits au cours duquel, outre les développements de REACH et CLP, nous analyserons les obligations pour les biocides et les nanomatériaux.
Vous pourrez également suivre parmi les trois sujets (enregistrement REACH et Substance Identity (SID); étiquetage CLP ; fiches de données de sécurité) qui seront traités en sessions parallèles, les deux sujets que vous aurez choisis sur base de vos préférences à mentionner lors de votre inscription.
Le programme détaillé et les informations relatives à l’inscription suivront. Réservez déjà la date dans votre calendrier !
Les informations essentielles - Les obligations légales - l'engagement du secteur

DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30.
DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30. A l’issue de cette séance vous comprendrez ce qu'est le règlement détergents, toutes les obligations supplémentaires et la manière dont les initiatives volontaires posent des jalons.
Programme et inscription : cliquez ici.
essenscia vlaanderen
essenscia vlaanderen nodigt u graag uit op de volgende sessie van haar Forum “Milieu, Veiligheid en Gezondheid”, die zal plaatsvinden op woensdag 11 februari 2015, om 9u20 (onthaal vanaf 9u), bij Janssen Pharmaceutica, Janssen Pharmaceuticalaan 3 te Geel.

Het programma van het SHE Forum ziet er als volgt uit :

9h00    Onthaal
9h20    Welkomstwoord door gastheer
9h30    Impact van Seveso III op de Veiligheidsrapportages
• Tijdens dit seminarie wordt de impact van het Samenwerkingsakkoord ‘Zware ongevallen’ op de veiligheidsrapportages toegelicht. Tevens wordt het recent onderzoek en het hulpmiddel voor de bedrijven om de status, ten opzichte van het Samenwerkingsakkoord te bepalen toegelicht.
Ir. Lina Grooten, diensthoofd dienst Veiligheidsrapportage
10h30  Koffiepauze
11h00 de vernieuwde NAVIGATOR op EMIS
• heeft veel meer in zijn mars dan je denkt
• Je wordt ingewijd in de werking, en er worden
• handige tips en weetjes gedeeld voor een nóg beter gebruiksgemak
Veerle Geudens, EMIS – VITO
12h00  Overzicht van actuele "milieu"dossiers ; deel water
• Milieukwaliteitsnormen en lozingsnormen
• Stroomgebiedsbeheerplannen
• Tariefregulering drinkwater
• vernieuwde omzettingscoëfficienten voor sector chemie (met mogelijk een bezoek van VMM bij jou)      
Steven Van de Broek, essenscia           
  Overzicht van actuele "milieu"dossiers
• evolutie in het “air” package van Europa
Philippe Cornille, essenscia
12h45  Broodjeslunch

Deelname is volledig gratis en is open voor al onze leden. Om praktische redenen vragen wij u wel om u zo snel mogelijk in te schrijven via het extranet of via een mailtje naar Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

SAVE THE DATE voor het daaropvolgende SHE-forum van 28 mei :
Op 28 mei vindt een speciale editie van het SHE-forum plaats. Het zal uitzonderlijk de hele dag in beslag zal nemen. De rode draad zal “duurzame regelgeving zijn”, met medewerking van verscheidene milieu-administraties en de minister.

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hierbij en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hieronder en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.

20/02, 13h-16h, Guest lecture: Theoretical and practical considerations on safety of chemical reactors: From the basics of risk analyses up to the finished implementations (LOPA/PLANOP), ir. F. Verschueren, FOD WASO

06/03, 13h – 16h, Guest lecture: Overpressure protection of a distillation column, ir. G. Vercruysse, BASF Antwerpen

27/03, 13h-16h, Guest lecture: TAR - Contractor management, ir. J. Vankevelaer, BASF Antwerpen

03/04, 13h-16h, Guest lecture: Amine process technology, ir. O.M. Dewaele, TAMINCO

10/04, 13h – 16h, Guest lecture: Practical aspects of risk analysis, ir. S. Van Volsem, DNV

24/04, 13h-16h, Guest lecture: Gas and dust explosions, ir. A. Harmanny, IRMACO

Adres : Auditorium 2 -  Ardoyen 914 - Ghent University Laboratory for Chemical Technology Technologiepark 914 - 9052 Gent Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing. Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

 

News from our partners
INLEIDING
In het kader van het BioKatalyse-project willen we bekijken welke Vlaamse chemische bedrijven interesse hebben om de mogelijkheden van biokatalyse voor hun processen te bespreken samen met een biokatalyse expert. Daarom organiseren we enkele lunch meetings in het hart van de chemische industrie.

Inschrijven kan via het registratieformulier op deze pagina.
Grensverleggende Chemische Technologie: Een Academische Blik op de Toekomst.
Gratis bezoek aan de Universiteit van Brussel op 4 februari om 16u. Verwelkoming door Prof. dr.ir. Gert Desmet.

Het programma :

15u45  Ontvangst & registratie deelnemers  
16u00  Verwelkoming en inleiding  Prof. dr.ir. Gert Desmet, diensthoofd van het departement of Chemical Engineering  
17u00  Thematische voordrachten rond topics zoals Chromatografie, Microfluidics, Adsorptive scheidingsprocessen  
18u00  Rondleiding in de laboratoria van de onderzoeksgroep Chemische Ingenieurstechnieken

Locatie :
Vrije Universiteit Brussel
Promotiezaal (Gebouw E, lokaal D2.01) en
Laboratoria van het Departement of Chemical Engineering  (Gebouw G, 5de verdieping)
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Inschrijving :
Dit bezoek is gratis. De plaatsen zijn beperkt, gelieve u tijdig in te schrijven via deze website http://www.ie-net.be/bezoekVUB

Voor meer informatie :
ie-net vzw
Katrien Godrie
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Tel. 03-260 08 62
e-mail : katrien.godrie@ie-net.be 

Les informations essentielles - Les obligations légales - l'engagement du secteur

DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30.
DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Santé publique l'info session  ‘Comment mettre un détergent sur le marché ?’, le 11 février 2015 de 13h à 17h30. A l’issue de cette séance vous comprendrez ce qu'est le règlement détergents, toutes les obligations supplémentaires et la manière dont les initiatives volontaires posent des jalons.
Programme et inscription : cliquez ici.
Fultrans – ULg a le plaisir de vous proposer, avec le soutien de l’UCWSMD, une formation préparatoire aux examens qui sont prévus par la législation et organisés par le SPF Mobilité et Transports. La formation initiale et de recyclage, dispensée par un organisme agréé par le SPF Mobilité et Transports, vous sont proposés les  25, 26, 27 février, 3 et 4 mars prochains.

Formation de Conseiller à la sécurité ADR
Initiale et de recyclage ADR

25, 26, 27 février, 3 et 4 mars 2015

Les prescriptions réglementaires en matière de sécurité du transport font partie intégrante de votre réalité.  Toute entreprise qui transporte des produits dangereux ou qui effectue des opérations logistiques (déchargement, chargement, stockage, emballage,…) sur ce type de marchandise est soumise à des obligations et responsabilités légales qui passent par la formation d’un ou de plusieurs conseiller(s) à la sécurité à l'application des codes en vigueur pour chaque mode de transport utilisé. Votre entreprise se doit d’assurer à son personnel actif la possibilité d’obtenir une ou plusieurs certifications de conseiller à la sécurité ADR (Arrêté Royal du 5/7/2006).

Vous trouvez les informations pratiques sur cette formation et le formulaire d’inscription directement en cliquant ici

http://www.fultrans.org/


2013 2014 2015 2016 2017 2018