essenscia weekly 78

15 | 10

L’innovation au cœur de l’activité d’essenscia.

De nouveaux investissements importants ont été annoncés ces derniers jours dans différentes sociétés du secteur. ExxonMobil a célébré en présence de nombreux responsables politiques le début d’un nouveau projet de raffinage sur son site d’Anvers pour un montant excédent le milliard d’euros. 3M à Zwijndrecht vient quant à elle d’investir dans de nouvelles lignes de production pour produire des colles sans solvant ainsi que dans un nouveau laboratoire de recherche en soutien à son importante activité d’innovation et de solutions durables.

Entretemps, le Jury de l’essenscia Innovation Award passe en revue un nombre considérable de dossiers d’innovation de haute qualité et prometteurs pour l’avenir du secteur en Belgique. La remise de prix aura lieu le 3 décembre, en présence de la Princesse Astrid, qui remettra l’essenscia Innovation Award 2014 au vainqueur de cette édition.

Yves Verschueren
Administrateur délégué

Reach, CLP & Product policy
Vanaf 1 juni 2015 moeten alle chemische producten ingedeeld en geëtiketteerd worden overeenkomstig de CLP-verordening 1272/2008. Dit zal ertoe leiden dat heel wat chemische producten - ook al is hun samenstelling niet gewijzigd - anders en strenger ingedeeld worden vanaf 1 juni 2015.

Lees meer.

De integrale omschakeling naar CLP zal bijgevolg een impact hebben op de milieuvergunning en exploitatievoorwaarden van bedrijven die gevaarlijk ingedeelde producten gebruiken en opslaan en er mogelijks toe leiden dat men met nieuwe verplichtingen geconfronteerd wordt.

Alle regelgeving die bepalingen bevat en/of refereert naar de gevaarsindeling van chemische producten volgens het ‘oude EU-systeem’ (oa. SEVESO, VLAREM, …) dient immers uiterlijk 1 juni 2015 aangepast te zijn aan CLP.

Om duidelijkheid te creëren over de impact van CLP op uw milieuvergunning en inzicht te geven in mogelijks nieuwe verplichtingen, organiseert essenscia in samenwerking met Voka regionale ontbijtsessies met als topics:

- Nieuwe CLP vs huidige EU-indeling (DSD/DPD): belangrijkste oorzaken van mogelijk
  strengere en andere indeling van chemische producten

- Aanpassing VLAREM en SEVESO: mogelijke gevolgen voor de milieuvergunning en
  exploitatievoorwaarden

- Opleiding van de werknemers in magazijnen en productie

- Melding aan het antigifcentrum indien u gevaarlijke mengsels op de markt brengt

De ontbijtsessies hebben plaats op:

De ontbijtsessie van dinsdag 21 oktober 2014 in Antwerpen is ondertussen volzet

- Woensdag 12 november 2014 in Kortrijk, Voka - Kamer van Koophandel West-
  Vlaanderen, President Kennedylaan 9, 8500 Kortrijk

- Donderdag 13 november 2014 in Geel, Voka – Kamer van Koophandel Kempen,
  Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

- Woensdag 19 november 2014 in Gent, Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen,
  Lammerstraat 18, 9000 Gent

- Donderdag 20 november 2014 in Mechelen, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen,
  O.L.Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen

Aanvang: 8h-8h30 ontbijt – 8h30-10h30 infosessie

Prijs:
leden van Voka, essenscia en deelnemers Vlarip2014: gratis
niet-leden: 100 € (aanvraag tussenkomst KMO-portefeuille mogelijk met vermelding van erkenningsnummer VOKA-kamer).

Klik op de locatie van uw keuze voor inschrijving Kortrijk, Geel, Gent of Mechelen.

Social policy
Ouvriers-Employés: 1 statut, beaucoup de questions
Question 25 (15.10.2014) : Quelles sont les nouvelles règles applicables en cas de démission ?

Cliquez ici pour plus d'informations.
International trade & business development
En examinant la liste en annexe vous pouvez éviter qu’un concurrent désireux d’exporter vers l’UE ne bénéficie d’une diminution de droits de douane.

Lire les détails.

En faisant examiner la liste en annexe par un chimiste (ou le directeur marketing) de votre entreprise, pour le 30 avril prochain au plus tard, vous pouvez éviter qu’un concurrent désireux d’exporter vers l’UE ne bénéficie d’une diminution de droits de douane.

Les entreprises désirant profiter d’une suspension de droits de douane ou d’une suspension tarifaire pour une certaine quantité de produits (contingents) importés dans la zone UE doivent pouvoir démontrer qu’il n’existe pas de producteur en UE pour le produit en question (ou que la capacité de production en UE est insuffisante).

essenscia reçoit, deux fois par an, des autorités fédérales, une copie des demandes de suspension ou de contingents introduites. Cliquez ici pour les listes. essenscia vous invite à faire examiner cette liste de produits par un collaborateur technique ou un responsable marketing.

Si vous produisez actuellement un produit repris dans cette liste (ou un produit ayant une application/fonction équivalente), veuillez le signaler à M. Jozef De Proft (Service Public Fédéral Economie) au plus tard le 31 octobre 2014, de manière à ce que votre concurrent non européen ne puisse bénéficier d’une diminution de droits de douane.

Pour votre information, essenscia met à votre disposition une fiche explicative sur les contingents et les suspensions tarifaires. Cliquez ici pour ouvrir la fiche.

Information:

Laurence Baudesson,  tél : 02 238 97 53, LBA@essenscia.be
Jozef De Proft, tél : 02 277 72 62, jef.deproft@economie.fgov.be

Transport & Logistics
Cefic is organising a Logistics Workshop that will take place on 26 November 2014 in the Radisson Blu Astrid Hotel in Antwerp. Click here for more information.

Read more.
Through a mix of plenary presentations and discussions groups, participants will get the opportunity to learn more about the latest developments in safe and sustainable chemical logistics and to exchange ideas and share practical experience.

Please register before 1 November via this link.

The registration fee is 250 € plus VAT including lunch and coffee breaks.

Programme Workshop

09:00  Registration and coffee

09:30  Welcome and introduction Frank Andreesen, Workshop Chairman

09:40  Plenary Session
- Cefic’s strategy and objectives in logistics Frank Andreesen, Chairman Cefic SIG 
         Logistics, Bayer
- The logistics industry – A partner in Responsible Care 
         Andreas Zink, Chairman ECTA, LKW Walter
- Transport risk assessment and risk acceptance: quo vadis
         Claude Pfauvadel, Chairman of the Joint ADR/RID meeting
- Safe tank storage of chemicals
         Mark De Witte, Executive Director FETSA

11:00  Coffee break

11:30  Plenary Session
- Safe transport of dangerous goods by rail
          Robert Boogaerts, Head Division Risk Management, Infrabel
- Behaviour based safety in rail freight operations
         Jo Van Weyenberg, Safety Manager, B-Logistics
- Sustainable barge transport
         Speaker to be confirmed
- SQAS 2015: A tool for sustainable sourcing of logistics services
         Steven Beddegenoodts, Chairman SQAS Executive Committee, SABIC

13:00  Lunch

14:00  Plenary Session
- Sustainable logistics: how to reduce the transport carbon footprint
          Professor Alan McKinnon, Kühne Logistics University, Hamburg

14:30  Discussion Groups

Group 1: Logistics risk management
Group 2: Safety of loading and unloading
Group 3: Sustainable logistics: measuring & managing the transport carbon footprint

16:00  Plenary Session
- Teaming up for a Sustainable Europe
          Ann Dierckx, Sustainability Manager, Cefic

16:30  Close
essenscia vlaanderen
Tijdens de economische missie van de stad Antwerpen hebben beide federaties een Memorandum of Understanding ondertekend. Burgemeester Bart De Wever wil promotie maken voor de Antwerpse chemiecluster zodat deze een cluster van wereldbelang blijft.

Lees meer.

Al dertig jaar zijn Shanghai en Antwerpen belangrijke economische handelspartners van elkaar, niet in het minst dankzij hun beider groeiende chemische industrie. Van alle Vlaamse exportproducten naar China komt maar liefst 30% uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. De sector is daarmee de grootste Vlaamse exporteur naar China.

De afgelopen 10 jaar is de export van chemische en life sciences-producten van Vlaanderen naar China met meer dan 50% gestegen. De chemische cluster in de Antwerpse haven is goed 11.000 directe jobs en 60% van de industriële activiteit in de haven.

Met de ondertekening van een Memorandum of Understanding wil de Antwerpse chemiecluster de intense samenwerking met de chemiecluster in Shanghai bestendigen en verder uitbouwen.

“Antwerpen en Shanghai hebben beide een chemiecluster van wereldformaat. Onze Antwerpse cluster is uniek omdat de hele waardeketen van grondstof tot afgewerkt chemisch product aanwezig is. Daardoor zijn verschillende synergiën mogelijk binnen elk bedrijf, maar ook tussen de bedrijven in de haven. Drie vierde van de top 15 chemiebedrijven in de wereld heeft reeds een productiefaciliteit in Vlaanderen. We hopen met dit bezoek in Shanghai ook Chinese chemiebedrijven te overtuigen om in Antwerpen en Vlaanderen te investeren”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

Ook de hoge opleidingsgraad van de werknemers en het sterke logistieke platform met een uitgebreid netwerk aan pijpleidingen tussen Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied dragen bij tot het succes van de chemiesector in Antwerpen en heel Vlaanderen. Vorig jaar hebben de bedrijven uit de chemie en life sciences voor meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in hun sites in Vlaanderen. De uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling bedroegen 1,6 miljard euro.

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever steunt het Memorandum of Understanding dat vanmiddag tijdens het Chemical Invest Seminar werd ondertekend. De burgemeester spreekt zijn bezorgdheid uit over de internationale concurrentie waartegen de Antwerpse cluster zich moet wapenen: "Ik vind het niet zomaar vanzelfsprekend dat de chemiesector Antwerpen als een wereldspeler blijft beschouwen. Als burgemeester wil ik de troeven van Antwerpen internationaal aanprijzen en mijn politieke gewicht in de schaal werpen om nieuwe investeerders aan te trekken, en zo te zorgen dat Antwerpen ook voor toekomstige generaties een petrochemische cluster van wereldbelang blijft."

Graag stellen wij u het event ‘Dag van de industrie’ voor. Dit is een initiatief van SBM (Syntra voor bedrijf en medewerker), de POM en diverse partners en gaat door op 17/10 te Renson Ventilation Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem.  

Lees meer.

Inspiratieseminar voor bedrijven in de maakindustrie die willen inzetten op duurzame verankering van hun organisatie in Vlaanderen, en innovatief willen zijn op het vlak van arbeidsorganisatie, productieprocessen en productontwikkeling en –verbetering !

U vindt het volledige programma hier.

Prijs :
Standaardtarief: 200,00 Euro (ex. BTW) - Vanaf 2 personen: 175,00 Euro/persoon (ex. BTW) 
Korting van 20% voor essenscia leden met code EssensciaVIP of CovalentVIP.

Plaats :
Renson Ventilation Maalbeekstraat 10 8790 Waregem

Info & inschrijvingen via www.sbmopleidingen.be/events

News from our companies
La société 3M va lancer, en janvier, une nouvelle ligne de production de colle sans solvant à Zwijndrecht, dans la province d'Anvers. L’avenir pour 3M s’inscrit dans l’innovation et la durabilité.

Lire les détails

3M investit près de 20 millions d’euros dans des projets innovants et durables sur son site de Zwijndrecht. Elle va lancer, en janvier, une nouvelle ligne de production de colle sans solvant. Il s'agit d'un investissement de 9,6 millions d'euros. Au total, 3M investira en deux ans à Zwijndrecht près de 20 millions d'euros et embauchera une quinzaine de nouveaux chercheurs.

La colle sans solvant dispose des mêmes propriétés que celle avec solvant. La nouvelle ligne devrait produire "plusieurs milliers de tonnes par an". Un autre gros investissement, à hauteur de 4,6 millions d'euros, porte sur une technologie visant à créer du caoutchouc de haute qualité et durable à destination des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile.

3M a par ailleurs inauguré lundi à Zwijndrecht son laboratoire de validation, utilisé en interne mais aussi par des sociétés biopharmaceutiques en Europe occidentale.

Au total, une quinze d'emplois dans la recherche seront créés sur le site de Zwijndrecht, où travaillent actuellement une cinquantaine de chercheurs. 3M est également présente en Belgique à Diegem et Nivelles et emploie au total 700 personnes sur les trois sites.

News from our partners

DETIC Institute organise en collaboration avec le SPF Economie l'info session  ‘Mise sur le marché des générateurs aérosols, avez-vous pensé à tout ?’, le 26 novembre 2014 de 13h00 à 17h30.

Lire les détails.

En collaboration avec le SPF Economie, DETIC Institute organise une session d’information qui s’adresse à toute entreprise qui met des aérosols sur le marché. Après la session, vous serez à même de choisir votre boîtier aérosol, de comprendre les différentes pressions et les essais d’inflammabilité, de déterminer la classification CLP de vos aérosols, de réaliser un étiquetage correct en conformité avec la Directive Aérosols, de découvrir une nouvelle technologie durable et de connaître le point de vue des autorités belges.

Programme et inscriptions, cliquez ici.
Hands-on toxicologiecursus - 14 januari 2015
Thomas More Kempen organiseert een 3-daagse “Hands-on Toxicologie Workshop” van 12 t/m 14 januari 2015 te Geel. Als u collega's, medewerkers of partners ook mogelijk interesse hebben, kan u hen gerust informatie doorsturen.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.
Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, heeft in samenwerking met essenscia vlaanderen, Fevia Vlaanderen, Agoria, UNIZO en Voka bij 646 Vlaamse exporterende bedrijven gepolst naar het huidige exportklimaat.

Lees meer.

De EXPORTbarometer van FIT polst naar het huidige exportklimaat, het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat en de toekomstverwachtingen inzake internationaal ondernemen. De EXPORTbarometer staat in 2014 op 5.9 op 10, tegenover 5.6 in 2013.

313 of 48,5% van de respondenten noteerde in 2014 een stijging van zijn exportcijfer 2013; in 2013 was dat nog 43,5% voor de export van 2012. 1 op de 5 bedrijven geeft aan dat zijn export met meer dan 30% is gestegen tegenover 2012. Meer dan 10% noteert een opmerkelijke groei van de export met 50% of meer.

De overgrote meerderheid exporteert zijn goederen of diensten naar de buurlanden. Andere belangrijke markten zijn de rest van Europa, Azië, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Opmerkelijk is dat dit jaar meer dan 10% van de bedrijven naar Oceanië exporteert. 68% van de Vlaamse bedrijven die internationaal actief zijn geven aan dat ze hun goederen of diensten rechtstreeks aan de klant verkopen. Daarnaast werkt 40% in een aantal landen met een distributeur, 29% met een agent en 14% via retail.

Meer dan de helft van de bedrijven ervaart het vinden van een geschikte lokale partner als het belangrijkste knelpunt bij het genereren van meer omzet in het buitenland. 67% van de exporterende bedrijven denken dat hun omzet zal stijgen door het vinden van nieuwe klanten in bestaande markten. Meer dan de helft van de respondenten verwacht een omzetstijging in de buurlanden in de nabije toekomst. Slechts 6% ziet er zijn export dalen. In de vorige EXPORTbarometer ® was dat nog bijna 12%.

Die trend zet zich ook door binnen Europa. In heel Europa, zowel inclusief als exclusief de EU-28, verwachten opmerkelijk minder exporteurs dan vorig jaar een exportdaling. Maar in vergelijking met vorig jaar denken minder bedrijven dat hun export zal stijgen in de verre exportgebieden, Afrika en Oceanië uitgezonderd. In die 2 laatste continenten verwachten zowat evenveel bedrijven als vorig jaar een omzetstijging. 90% van de respondenten telt minder dan 50 medewerkers waardoor de enquête een goed beeld geeft van de balans die micro- en kleine ondernemingen in Vlaanderen opmaken van hun internationale ambities en initiatieven.

De FIT-exportbarometer is online te consulteren op deze link.

Séminaire sur les possibilités de financement - 24 octobre 2014
La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) organise, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI), une séance d'information sur les différentes possibilités de financement proposées par la BEI,  accessibles tant pour les grandes entreprises que pour les PME, issues de secteurs très variés. Ce séminaire se tiendra le vendredi 24 octobre prochain à 10 heures.

Cliquez ici pour plus d'informations.

2013 2014 2015 2016 2017 2018