essenscia weekly 75

24 | 09

Conseil d’administration du 16 septembre

Le président du Conseil d’administration débute la réunion par une minute de silence à la mémoire de Geert Janssens, président d’IVP, décédé le 14 août 2014. Le cadre juridique relatif aux activités du Cercle de l’Innovation est tout d’abord exposé au Conseil d’administration. Les accords de politique régionale sont ensuite abordés tout en soulignant que de nombreux éléments du mémorandum d’essenscia y sont repris et que des rencontres ont été organisées avec les divers responsables politiques. En matière sociale, les résultats de l’enquête salariale constituent quant à elle la base pour la préparation des discussions de CCT 2015/2016. La problématique de la sécurité d’approvisionnement en électricité a été ensuite présentée tout comme le rôle d’essenscia en la matière. Par ailleurs, essenscia participera également à la mission princière en Malaisie et à Singapour. Enfin, les initiatives de formation à l’attention des écoles et des jeunes dans la partie germanophone du pays ont fait l’objet d’une présentation.

Yves Verschueren
Administrateur délégué

Reach, CLP & Product policy
ECHA Webinar on Mixtures Classification under CLP
In anticipation of the 2015 deadline for classifying mixtures according to the CLP, ECHA is organising a Webinar describing the steps a supplier should take to (re)classify mixtures.

It also describes how formulators can handle and communicate the information they receive in exposure scenarios for hazardous substances. The related REACH and CLP obligations are outlined and participants are guided to the wide range of support material that is available to help fulfil these obligations. Feel free to register, click here.
Vanaf 1 juni 2015 moeten alle chemische producten ingedeeld en geëtiketteerd worden overeenkomstig de CLP-verordening 1272/2008. Dit zal ertoe leiden dat heel wat chemische producten - ook al is hun samenstelling niet gewijzigd - anders en strenger ingedeeld worden vanaf 1 juni 2015.

Lees meer.

De integrale omschakeling naar CLP zal bijgevolg een impact hebben op de milieuvergunning en exploitatievoorwaarden van bedrijven die gevaarlijk ingedeelde producten gebruiken en opslaan en er mogelijks toe leiden dat men met nieuwe verplichtingen geconfronteerd wordt.

Alle regelgeving die bepalingen bevat en/of refereert naar de gevaarsindeling van chemische producten volgens het ‘oude EU-systeem’ (oa. SEVESO, VLAREM, …) dient immers uiterlijk 1 juni 2015 aangepast te zijn aan CLP.

Om duidelijkheid te creëren over de impact van CLP op uw milieuvergunning en inzicht te geven in mogelijks nieuwe verplichtingen, organiseert essenscia in samenwerking met Voka regionale ontbijtsessies met als topics:

- Nieuwe CLP vs huidige EU-indeling (DSD/DPD): belangrijkste oorzaken van mogelijk
  strengere en andere indeling van chemische producten

- Aanpassing VLAREM en SEVESO: mogelijke gevolgen voor de milieuvergunning en
  exploitatievoorwaarden

- Opleiding van de werknemers in magazijnen en productie

- Melding aan het antigifcentrum indien u gevaarlijke mengsels op de markt brengt

De ontbijtsessies hebben plaats op:

- dinsdag 21 oktober 2014 in Antwerpen, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-
  Waasland, Markgravestraat 12 - 2000 Antwerpen

- woensdag 12 november 2014 in Kortrijk, Voka - Kamer van Koophandel West-
  Vlaanderen, President Kennedylaan 9, 8500 Kortrijk

- donderdag 13 november 2014 in Geel, Voka – Kamer van Koophandel Kempen,
  Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

- woensdag 19 november 2014 in Gent, Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen,
  Lammerstraat 18, 9000 Gent

- donderdag 20 november 2014 in Mechelen, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen,
  O.L.Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen

Aanvang: 8h-8h30 ontbijt – 8h30-10h30 infosessie

Prijs:

Leden van Voka, essenscia en deelnemers Vlarip2014: gratis
Niet-leden: 100 € (aanvraag tussenkomst KMO-portefeuille mogelijk met vermelding van erkenningsnummer VOKA-kamer).

Klik op de locatie van uw keuze voor inschrijving Antwerpen, Kortrijk, Geel of Mechelen. Inschrijvingen en info voor Gent via netwerking.gent@voka.be.

Social policy
Ouvriers-employés: un statut, beaucoup de questions

Question 23 (24.09.2014) Quelles sont les conséquences de la suppression de la période d’essai dans le cadre du statut unique ?

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Transport & Logistics
Journée d'étude transport de marchandises dangeureuse – 10 octobre 2014
En 2015, les règlements applicables au transport de marchandises dangereuses seront à nouveau adaptés.

C’est pourquoi essenscia a le plaisir de vous inviter à sa journée d’étude où la réglementation, telle qu’applicable en 2015, sera présentée par plusieurs experts du SPF Mobilité et Transport.

Cliquez ici pour le programme et pour vous inscrire.
essenscia vlaanderen
Met het project Texchem: duurzame chemie in textiel, willen Fedustria en Centexbel, samen met essenscia vlaanderen de versnelde transitie naar een “duurzame” chemie bij de Vlaamse textielproducenten initiëren en ondersteunen.

Lees meer.
Tijdens het slotevent worden de realisaties van het in september aflopend project voorgesteld. De klemtoon werd vooral gelegd op een duurzame keuze van de gebruikte chemicaliën, het veilig gebruik ervan en nieuwe procestechnologie.

Ondertussen heeft de Vlaamse Regering bevestigd dat TEXCHEM in het kader van het Made Different programma kan verder gezet worden tot eind 2015. Tijdens het event wordt dan ook de aanpak van het vervolgprogramma van TEXCHEM toegelicht.

Voor programma en inschrijving klik hier.

Delta Process Academy organiseert zijn volgende workshop op 8 oktober 2014 : "Het evenwicht tussen veiligheid en performantie - hoe data je daarbij kan helpen"

Lees meer.

In deze workshop vertrekken we vanuit de concrete uitdagingen die bedrijven vandaag hebben om data te gebruiken als middel om onze veiligheidsstandaard te bewaren terwijl we onze performantie verhogen.

De doelstelling is de aanwezigen een inzicht te verschaffen rond de beschikbare data (en niet beschikbare), wat deze data ons kan leren, hoe we deze data kunnen aanwenden en hoe andere bedrijven de dag van vandaag deze verscheidenheid aan data gebruiken als competitief voordeel.

We verwelkomen als sprekers Dhr. Sven Reynaert van INEOS, Prof. Dr. Ir. Behzad Samii van Vlerick Business School en Horia Orenstein van SAS.

Programma :

08.00 – 08.30 uur   Ontvangst en koffie

08.30 – 08.40 uur  Opening: Dhr. Geert Boogaerts, senior advisor proces safety – essenscia  en Dhr. Jos Marinus – Voorzitter VIB, Vereniging voor inkoop en logistiek Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema

08.40 – 09.30 uur  Presentatie: INEOS – Dhr. Sven Reynaert – Het glazen plafond van procesbetrouwbaarheid doorbreken met data-analyse

09.30 - 10.20 uur Presentatie: Vlerick Business School - Prof. dr. ir. Behzad Samii – The application of sensor data in the industry

10.20 – 10.40 uur   Koffie

11.10 - 11.00 uur Presentatie: SAS Institute – Dhr. Horia Orenstein – Using sensor and process data to predict failures and increase reliability and asset performance

11.00 - 11.30 uur Workshop

12.15 - 12.30 uur Plenaire closing

12.30 uur    Broodjeslunch en koekje

Locatie : ALM, Filip Williotstraat 9 , Berchem

De workshop is gratis voor DPA-leden, 400 euro voor niet-DPA leden.

Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

Neem ook een kijkje op de DPA website, klik hier.


2013 2014 2015 2016 2017 2018